Gokhale Institute of Public Affairs
Public Life Must be spiritualized - G. K. Gokhale
Programmes from January 2019 to June 2019
Venue : ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಸಭಾಂಗಣ
Date and Time Sponsor Event
02-01-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್. ಸುಂದರರಾಜನ್
(Principal. S.G. Reddy College of Biotechnology, Bangalore)
Subject: Some Emerging Dimensions of Biological Sciences
03-01-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಮೂನ
(ನಿರ್ದೇಶಕರು, `ಆರಂಭ' ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ಬರಹಗಾರರು)
ವಿಷಯ: ಹಿಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು-ಡಿ. ವಿ. ಜಿ. ಕಂಡಂತೆ
04-01-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಪುಷ್ಪಾ
(Social Anthropoligist: Academic: Activist)
ವಿಷಯ: ಬಿ.ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ
07-01-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ತಿರುಮಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಗಾಯನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ. ಎಸ್. ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ (ವಯೊಲಿನ್)
ವಿದ್ವಾನ್ ಆನೂರು ಅನಂತಕೃಷ್ಣಶರ್ಮಾ (ಮೃದಂಗ)
ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
08-01-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.00-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಂದ
ವಿಷಯ: ಅಷ್ಟಾವಧಾನ
09-01-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-1)
10-01-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-1)
11-01-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-1)
12-01-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-1)
13-01-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದುಷಿ ಡಾ|| ನಾಗವಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ (ಗಾಯನ)
ಕುಮಾರಿ ರಂಜನಿ ನಾಗರಾಜ್ (ಗಾಯನ)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಿಷಯ: ರಾಗದರ್ಶನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
16-01-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ವಿಷಯ: ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
17-01-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ವಿಷಯ: ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
18-01-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ವಿಷಯ: ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
19-01-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ವಿಷಯ: ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
20-01-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ವಿಷಯ: ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
21-01-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ವಿಷಯ: ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
22-01-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ವಿಷಯ: ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
23-01-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ವಿಷಯ: ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
24-01-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ವಿಷಯ: ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
25-01-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ವಿಷಯ: ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
26-01-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ವಿಷಯ: ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
27-01-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ವಿಷಯ: ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
28-01-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ವಿಷಯ: ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
29-01-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ವಿಷಯ: ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
30-01-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದುಷಿ ಸ್ಮಿತಾ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ (ಗಾಯನ: ಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸೃಂಗೀತ ಗಾಯಕರು)
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ವಿಷಯ: ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್ ತತ್ತ್ವಪದಗಳ ಗಾಯನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
31-01-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದುಷಿ ಸ್ಮಿತಾ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ (ಗಾಯನ: ಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸೃಂಗೀತ ಗಾಯಕರು)
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ವಿಷಯ: ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್ ತತ್ತ್ವಪದಗಳ ಗಾಯನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
01-02-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದುಷಿ ಸ್ಮಿತಾ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ (ಗಾಯನ: ಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸೃಂಗೀತ ಗಾಯಕರು)
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ವಿಷಯ: ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್ ತತ್ತ್ವಪದಗಳ ಗಾಯನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
02-02-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.30
ಪರಮಾಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ವಿಷಯ: `ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ'
03-02-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.30
ಪರಮಾಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ವಿಷಯ: `ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ'
04-02-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.30
ಪರಮಾಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ವಿಷಯ: `ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ'
05-02-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಬಿ. ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್
(ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು, ಕಾರ್ಕಳ)
ವಿಷಯ: ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ `ಉಮರನ ಒಸಗೆ'
06-02-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದುಷಿ ಡಿ. ಶಶಿಕಲಾ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ (ಗಾಯನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್. ರಘುರಾಮ್ (ಪಿಟೀಲು)
ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ. ಧ್ರುವರಾಜ್ (ಮೃದಂಗ)
ವಿಷಯ: ದೇವರನಾಮಗಳ ಗಾಯನ
07-02-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
`ಕಲಾಶ್ರೀ' ಚಿ|| ಬಿ. ಪಿ. ಅದಿತಿ
(ಗಾಯನ)
ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ
08-02-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಅಶ್ವಿನ್ ಮಹೇಶ್
(Faculty, Indian Institute of Management. Bangalore)
Subject: The State vis-a'-vis Civil Society
09-02-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಜಯಂತಿ ಮನೋಹರ್
(ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕರು; ಲೇಖಕರು)
ವಿಷಯ: ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂವಹನ
10-02-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಎ. ವಿ. ನಾಗಸಂಪಿಗೆ
(ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಸಂಶೋಧನ ಮಂದಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ `ಸದಾಚಾರಸ್ಮೃತಿ'
11-02-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪಂಡಿತ್ ವಿ. ಎನ್. ನಾಗರಾಜ್
(ಕಿರಾನಾ ಘರಾಣಾ ಗಾಯನ)
ವಿಷಯ: ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತೀಯ ಸಂಗೀತ
12-02-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.30-8.00
ವಿದುಷಿ ಡಾ||ನಾಗವಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಿ ರಂಜನಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ
(ಗಾಯನ)
ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ
13-02-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಯ, ತುಮಕೂರು)
ವಿಷಯ: ಮಾನವನ ಅಭ್ಯುದಯ-ದಿವ್ಯತ್ರಯರು ಕಂಡಂತೆ
14-02-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಯ, ತುಮಕೂರು)
ವಿಷಯ: ಮಾನವನ ಅಭ್ಯುದಯ-ದಿವ್ಯತ್ರಯರು ಕಂಡಂತೆ
15-02-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಯ, ತುಮಕೂರು)
ವಿಷಯ: ಮಾನವನ ಅಭ್ಯುದಯ-ದಿವ್ಯತ್ರಯರು ಕಂಡಂತೆ
16-02-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಯ, ತುಮಕೂರು)
ವಿಷಯ: ಮಾನವನ ಅಭ್ಯುದಯ-ದಿವ್ಯತ್ರಯರು ಕಂಡಂತೆ
17-02-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಯ, ತುಮಕೂರು)
ವಿಷಯ: ಮಾನವನ ಅಭ್ಯುದಯ-ದಿವ್ಯತ್ರಯರು ಕಂಡಂತೆ
18-02-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ
(ಬಾಸುರೀ ವಾದನ)
ವಿಷಯ: ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
19-02-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಶ್ರೀ ಎ. ಪಿ. ಫಾಟಕ್ (ಭಾಗವತಿಕೆ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಉಮಾಕಾಂತಭಟ್ಟ (ಭೀಷ್ಮ)
ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ಹೆಗಡೆ (ಕೃಷ್ಣ)
ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ರಂಗಭಟ್ಟ (ಕೌರವ)
ವಿಷಯ: ದ್ವಿವೇದಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೊರ್ಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸ್ಮರಣಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಪ್ರಸಂಗ:ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ
22-02-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಆರ್. ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಡಿಗ
(ಕವಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರು)
ವಿಷಯ: ಮಾಸ್ತಿಯವರ ನಾಟಕ `ಕಾಕನಕೋಟೆ'
24-02-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಬಿ. ವಿ. ಶ್ರೀಕಂಠನ್
(Professor Nationl Institute of Advanced Studies, Bangalore)
Subject: Science, Reality and Consciousness
25-02-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಕೆ. ಪಿ. ಪುತ್ತೂರಾಯ
(professor Emeritus Consultant, Dept. of Physiology, Internationl Medical School)
ವಿಷಯ: ಮಾನವ ಮೆದುಳು -ಒಂದು ರೋಚಕ ಲೋಕ
26-02-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.15
ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ (ಗಾಯನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ. ಎಸ್. ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ (ವಯೊಲಿನ್)
ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆ. ಯು. ಜಯಚಂದ್ರರಾವ್ (ಮೃದಂಗ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಜಿ. ಓಂಕಾರ್ (ಘಟಂ)
ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ
28-02-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಆರ್. ಪಿ. ಜೋಷಿ
(ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ವಿಷಯ: ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ (ಭಾಗ-7)
29-02-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
Sri H. N. Nagamohan Das
(Judge, High Court of Karnataka)
ವಿಷಯ: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕೊಡುಗೆ-ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪುಗಳು
01-03-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎನ್. ಎಂ. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ವಿಷಯ: ಕೆಲವು ಸ್ತೋತ್ರಕಾವ್ಯಗಳು
02-03-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎನ್. ಎಂ. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ವಿಷಯ: ಕೆಲವು ಸ್ತೋತ್ರಕಾವ್ಯಗಳು
03-03-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎನ್. ಎಂ. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ವಿಷಯ: ಕೆಲವು ಸ್ತೋತ್ರಕಾವ್ಯಗಳು
05-03-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ|| ಜಿ. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು:ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು)
ವಿಷಯ: ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ಕೆಲವರು ಅಪೂರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
06-03-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
07-03-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
08-03-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
09-03-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
10-03-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
11-03-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
12-03-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30
Dr. Vishwa Murthy
(Associate Professor of Commerece, Dept. of Commerce & Management, Govt. R. C. College, Bangalore)
Subject: UNION BUDGET-2012-13
13-03-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಟಿ. ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರೀ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು; ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೆಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
ವಿಷಯ: ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ `ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಣ್ಯವಿಜಯ'
14-03-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ|| ಎಂ. ಎಚ್. ಕೃಷಯ್ಯ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು; ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ)
ವಿಷಯ: ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ಸೌದರ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ
15-03-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪೊ|| ಜಿ. ಎಸ್. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು: ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
ವಿಷಯ: ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ `ಶ್ರೀರಾಮಪರೀಕ್ಷಣಂ'
16-03-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ `ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರೀಕ್ಷಣಂ'
17-03-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಮನು ಬಳಿಗಾರ್ (ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಆಯುಕ್ತರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಪ್ರೊ|| ಅ. ರಾ. ಮಿತ್ರ (ಸಾಹಿತಿಗಳು; ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
ವಿಷಯ: ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಬದುಕು-ಸಾಧನೆ: ಒಂದು ಪುನರವಲೋಕನ
18-03-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಸ್. ಶಂಕರ್ (ಗಾಯನ)
ವಿದುಷಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ (ವೀಣೆ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಎನ್. ವಾಸುದೇವ (ಮೃದಂಗ)
ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
19-03-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಆರ್. ಪಿ. ಜೊಷಿ
(ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೇದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ವಿಷಯ: ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ (ಭಾಗ-8)
20-03-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಮಹಾಕವಿ ಕ್ಷೇಮೆಂದ್ರನ ಕೃತಿಪರಿಚಯ
21-03-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಮಹಾಕವಿ ಕ್ಷೇಮೆಂದ್ರನ ಕೃತಿಪರಿಚಯ
22-03-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಮಹಾಕವಿ ಕ್ಷೇಮೆಂದ್ರನ ಕೃತಿಪರಿಚಯ
23-03-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಮಹಾಕವಿ ಕ್ಷೇಮೆಂದ್ರನ ಕೃತಿಪರಿಚಯ
24-03-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಮಹಾಕವಿ ಕ್ಷೇಮೆಂದ್ರನ ಕೃತಿಪರಿಚಯ
26-03-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
27-03-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
28-03-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
29-03-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
30-03-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
31-03-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30
Sri N. Kumar
(Judge, High Court of Karnataka)
Subject: Concept of Social Responsibility: its Dimensions
02-04-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ವೆಂಕಾಟಾಧ್ವರಿಯ 'ವಿಶ್ವಗುಣಾದರ್ಶಚಂಪೂ'
03-04-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ವೆಂಕಾಟಾಧ್ವರಿಯ 'ವಿಶ್ವಗುಣಾದರ್ಶಚಂಪೂ'
04-04-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ವೆಂಕಾಟಾಧ್ವರಿಯ 'ವಿಶ್ವಗುಣಾದರ್ಶಚಂಪೂ'
05-04-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ವಿಷಯ: `ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್'
06-04-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ವಿಷಯ: `ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್'
07-04-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ವಿಷಯ: `ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್'
08-04-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30.7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: `ಭಗವದ್ಗೀತೆ' (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
09-04-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30.7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: `ಭಗವದ್ಗೀತೆ' (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
10-04-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30.7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: `ಭಗವದ್ಗೀತೆ' (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
11-04-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30.7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: `ಭಗವದ್ಗೀತೆ' (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
12-04-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30.7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: `ಭಗವದ್ಗೀತೆ' (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
13-04-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30.7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: `ಭಗವದ್ಗೀತೆ' (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
14-04-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದುಷಿ ಸ್ಮಿತಾ ಬೆಳ್ಳೂರು
(ಗಾಯನ)
ವಿಷಯ: ಭಕ್ತಿಸಂಗೀತ ಗಾಯನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕೊಡುಗೆ
16-04-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
17-04-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
18-04-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
19-04-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
20-04-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
21-04-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಚಿ|| ಡಿ.ಕೆ.ಜಸ್ವಂತ್
ವಿಷಯ: ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ
22-04-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-2)
23-04-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-2)
24-04-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-2)
25-04-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಬಿ.ಎನ್. ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ
(ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಎ.ಪಿ.ಎಸ್. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
ವಿಷಯ: ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಪಾತ್ರಗಳು
28-04-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಆರ್.ಪಿ. ಜೋಷಿ
(ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೇದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ವಿಷಯ: ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ (ಭಾಗ-9)
29-04-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಮತಿದೇವಿ
(ಗಾಯನ)
ವಿಷಯ: ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
30-04-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30
Sri K. Sreedhar Rao
(Judge, High Court of Karnataka)
Subject: Ills of Indian Economy
01-05-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
02-05-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
03-05-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
04-05-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
05-05-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
07-05-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಕರುಣಾ ವಿಜಯೇಂದ್ರ
(ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕರು; ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರು)
ವಿಷಯ: ಕರ್ಣಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವೇಢೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ
08-05-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಎಚ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ
(ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಖಣಿಜ ಸಂಶೋಧ ಸಂಸ್ಥೆ)
ವಿಷಯ: ಗಳಗನಾಥರ ಬದುಕು-ಬರಹ
09-05-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30
Dr. N. Santosh Hegde
(Former Juge, Superme Court of India; Former Lokayukta, Karnataka)
Subject: GOKHALE DAY LECTURE
10-05-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30
Smt. P. Lalitha
(Chartered Accountant)
Subject: Investor Education and Awareness Programme
12-05-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಉಸ್ತಾದ್ ಛೋಟೇ ರೆಹಮತ್ ಖಾನ್
(ಸಿತಾರ್ ವಾದನ)
ವಿಷಯ: ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
14-05-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-3)
15-05-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-3)
16-05-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-3)
17-05-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-3)
18-05-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-3)
19-05-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪಂಡಿತ್ ಡಾ|| ರವೀಂದ್ರ ಕಾಟೋಟಿ (ಹಾತ್ಮೋನಿಯಂ)
ಪಂಡಿತ್ ಬಿ. ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ (ಸಿತಾರ್)
ವಿಷಯ: ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ-ಜುಗಲ್ಬಂದಿ
21-05-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
22-05-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
23-05-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
24-05-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
25-05-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
26-05-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪಂಡಿತ್ ಉದಯರಾಜ ಕರ್ಪೂರ್ (ತಬಲ ಸೋಲೋ)
ವಿದುಷಿ ಮಾಲಾ ರಾಮದೊರೈ (ಗಾಯನ)
ವಿಷಯ: ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ
28-05-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಕುಮಾರಿ ಎಸ್. ಹಿರಣ್ಮಯಿ
ವಿಷಯ: ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ
29-05-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ|| ಎಚ್.ವಿ. ನಾಗರಾಜರಾವ್
(ನಿವೃತ್ತಿ ಸಂಶೋಧಕರು, ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಚ್ಯವಿದ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ)
ವಿಷಯ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನವರಸಗಳು
30-05-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎ. ಹರಿದಾಸಭಟ್ಟ
(ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ: ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳು
31-05-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ
(ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿಶ್ವ ಮಧ್ವ ಪರಿಷತ್)
ವಿಷಯ: ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ
01-06-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುದುವರಿಂದ ಭಾಗ)
02-06-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುದುವರಿಂದ ಭಾಗ)
03-06-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುದುವರಿಂದ ಭಾಗ)
04-06-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುದುವರಿಂದ ಭಾಗ)
05-06-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸನ `ರಘುವಂಶ' (ಮುದುವರಿಂದ ಭಾಗ)
06-06-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿಷಯ: ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
09-06-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪಂಡಿತ್ ಡಾ|| ರವೀಂದ್ರ ಕಾಟೋಟಿ (ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಮೈಸೂರು ವಿ. ನಾಗರಾಜ್ (ವಯೊಲಿನ್)
ವಿಷಯ: ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ-ಜಗಲ್ ಬಂದಿ
11-06-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಭಾರತದ ಕ್ಷಾತ್ರಪರಂಪರೆ (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
12-06-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಭಾರತದ ಕ್ಷಾತ್ರಪರಂಪರೆ (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
13-06-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಭಾರತದ ಕ್ಷಾತ್ರಪರಂಪರೆ (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
14-06-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಭಾರತದ ಕ್ಷಾತ್ರಪರಂಪರೆ (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
15-06-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಭಾರತದ ಕ್ಷಾತ್ರಪರಂಪರೆ (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
18-06-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
19-06-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
20-06-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
21-06-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
22-06-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
23-06-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
26-06-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸ `ರಘುವಂಶ' (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
27-06-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸ `ರಘುವಂಶ' (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
28-06-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸ `ರಘುವಂಶ' (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
29-06-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸ `ರಘುವಂಶ' (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
30-06-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಿಷಯ: ಕಾಳಿದಾಸ `ರಘುವಂಶ' (ಮುದುವರಿದ ಭಾಗ)
02-07-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30
Honble Justice K. Shivashankar Bhat
(Retd. Judge, High Court of Karnataka)
Fundamental Rights and Basic Rights
04-07-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಎಂ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
(ಲೇಖಕರು; ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು; ಸಂಶೋಧನಕಾರರು)
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಕಲೆ: ಸ್ವರೂಪ, ಇತಿಹಾಸ
05-07-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಎಂ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
(ಲೇಖಕರು; ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು; ಸಂಶೋಧನಕಾರರು)
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಕಲೆ: ಸ್ವರೂಪ, ಇತಿಹಾಸ
06-07-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30.8.00
ಡಾ|| ಜಯಂತಿ ಮನೋಹರ್
(ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕರು; ಲೇಖಕರು)
ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕವಿತ್ರಯ ದರ್ಶನ (ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ವ್ಯಾಸ, ಕಾಳಿದಾಸ)
07-07-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30.8.00
ಡಾ|| ಜಯಂತಿ ಮನೋಹರ್
(ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕರು; ಲೇಖಕರು)
ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕವಿತ್ರಯ ದರ್ಶನ (ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ವ್ಯಾಸ, ಕಾಳಿದಾಸ)
08-07-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30.8.00
ಡಾ|| ಜಯಂತಿ ಮನೋಹರ್
(ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕರು; ಲೇಖಕರು)
ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕವಿತ್ರಯ ದರ್ಶನ (ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ವ್ಯಾಸ, ಕಾಳಿದಾಸ)
09-07-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಕವಿ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರನ ಕೃತಿಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-೨)
10-07-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಕವಿ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರನ ಕೃತಿಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-೨)
11-07-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಕವಿ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರನ ಕೃತಿಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-೨)
12-07-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಕವಿ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರನ ಕೃತಿಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-೨)
13-07-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಕವಿ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರನ ಕೃತಿಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-೨)
14-07-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪೂಜ್ಯ ಆನಂದ ಭಂತೇಜೀ
(ಮಹಾಬೋಧಿ ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ಬೆಂಗಳೂರು)
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧನ ಉಪದೇಶಗಳು
16-07-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30
Dr. Sibichen K. Mathew
(Adviser, Telecom Regulatory Authority of India)
Right to Privacy in a Snooping World
17-07-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ನಾಟಕಗಳು
18-07-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ನಾಟಕಗಳು
19-07-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ನಾಟಕಗಳು
20-07-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ನಾಟಕಗಳು
21-07-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ಪಂಡಿತ್ ಡಾ||ರವೀಂದ್ರ ಕಾಟೋಟಿ ()
ವಿದ್ವಾನ್ ಸಿ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ - ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ
24-07-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣ ಪರಿಚಯ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
25-07-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣ ಪರಿಚಯ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
28-07-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪಂಡಿತ್ ವಿಶಾಲ್ ಹೆಗಡೆ
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
29-07-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ
(ಪ್ರಾಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀ; ಸಂಯೋಜಕರು `ಜಾಗೋ ಭಾರತ್')
ಯುಗನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
30-07-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ
(ಪ್ರಾಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀ; ಸಂಯೋಜಕರು, `ಜಾಗೋ ಭಾರತ್')
ಯುಗನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
31-07-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ
(ಪ್ರಾಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀ; ಸಂಯೋಜಕರು, `ಜಾಗೋ ಭಾರತ್')
ಯುಗನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
03-08-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
04-08-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
05-08-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
06-08-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
07-08-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
10-08-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀಬಿ.ಹೆಚ್.ರಾಮಚಂದ್ರ
(ರತ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು)
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ - ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ
11-08-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಸ್ಮರಣಾಂಜಲಿ:ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ()
ಗಾಯನ:ವಿದುಷಿ ಸ್ಮಿತಾ ಬೆಳ್ಳೂರು
ಸ್ಮರಣೆ
13-08-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀವೇಮಗಲ್ ಸೋಮಶೇಖರ್
(ಇತಿಹಾಸ ಚಿಂತಕರು)
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ
16-08-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದುಷಿ ಗಾನಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ
17-08-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣ ಪರಿಚಯ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
18-08-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣ ಪರಿಚಯ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
19-08-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣ ಪರಿಚಯ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
20-08-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣ ಪರಿಚಯ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
21-08-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣ ಪರಿಚಯ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
22-08-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣ ಪರಿಚಯ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
23-08-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
24-08-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
25-08-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
26-08-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
27-08-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
28-08-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
29-08-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ
30-08-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ
31-08-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ
01-09-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀಕಾಶೀನಾಥ ಪತ್ತಾರ್
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
04-09-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ವೈ.ವಿ.ಗುಂಡೂರಾವ್
(ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತರಬೇತುದಾರರು)
ಕೈಲಾಸಂ ನಾಟಕಶೈಲಿ- ಪೋಲೀ ಕಿಟ್ಟೀ
05-09-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ|| ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು; ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
ಡಾ|| ಎಂ.ಶಿವರಾಮ್ (ರಾ.ಶಿ) ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ
06-09-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಾಚನ:ಗಮಕ ವಿದ್ವಾನ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೇಶವವೂರ್ತಿ ()
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:ವಿದ್ವಾನ್ ಮತ್ತೂರು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಅವಧಾನಿ
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸಭಾರತ `ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವ'
07-09-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಾಚನ:ಗಮಕ ವಿದ್ವಾನ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೇಶವವೂರ್ತಿ ()
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:ವಿದ್ವಾನ್ ಮತ್ತೂರು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಅವಧಾನಿ
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸಭಾರತ `ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವ'
08-09-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಾಚನ:ಗಮಕ ವಿದ್ವಾನ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೇಶವವೂರ್ತಿ ()
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:ವಿದ್ವಾನ್ ಮತ್ತೂರು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಅವಧಾನಿ
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸಭಾರತ `ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವ'
09-09-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್.ಕೆ. ಪದ್ಮನಾಭ
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
10-09-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಎಂ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜು
(ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಜೀವನ
11-09-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲಮೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆಕೆರೆ
(ಸಾಹಿತಿ; ಅಂಕಣಕಾರರು; ವಿಮರ್ಶಕರು)
ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿ ಉಪನ್ಯಾಸ
12-09-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋಮಿಂದ ಪೈ ಅವರ ಕೃತಿಪರಿಚಯ
13-09-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋಮಿಂದ ಪೈ ಅವರ ಕೃತಿಪರಿಚಯ
14-09-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋಮಿಂದ ಪೈ ಅವರ ಕೃತಿಪರಿಚಯ
15-09-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋಮಿಂದ ಪೈ ಅವರ ಕೃತಿಪರಿಚಯ
16-09-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋಮಿಂದ ಪೈ ಅವರ ಕೃತಿಪರಿಚಯ
20-09-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
(ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶ್ರೀಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ಇಂಡಾಲಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕರು, `ಮಲ್ಲಾರ' ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ)
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೀರ ಸಾವರಕರ್
21-09-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
(ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶ್ರೀಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ಇಂಡಾಲಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕರು, `ಮಲ್ಲಾರ' ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ)
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೀರ ಸಾವರಕರ್
22-09-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪಂಡಿತ್ ನಾಗಭೂಷಣ ಹೆಗಡೆ
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
24-09-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
25-09-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
26-09-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
27-09-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
28-09-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
01-10-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ||ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು; ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು; ನಿಘಂಟು ತಜ್ಞರು)
ವಿ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ
03-10-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಚತಂತ್ರ
04-10-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಚತಂತ್ರ
05-10-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಚತಂತ್ರ
06-10-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಚತಂತ್ರ
07-10-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಚತಂತ್ರ
08-10-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30
Hon'ble Justice Sri V. Jagannathan
(Judge, High court of Karnataka)
Law in a changing Society
09-10-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಉಪನ್ಯಾಸ: ಪ್ರೊ||ಎನ್. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು; ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ವ್ಯಕಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ
10-10-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಆರ್. ಮೋಹನಕುಮಾರ್ ಕದಮ್
(ನಿವೃತ್ತ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ)
ರನ್ನನ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಶೈಲಿ
11-10-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಬಿ.ಎಸ್. ಸತೀಶ ರಾವ್
(ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
12-10-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದುಷಿ ಕಲಾಧಾರೀ ಭವನಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
13-10-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದುಷಿ ಸೌದಾಮಿನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
14-10-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ ()
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಕೆ. ಎಸ್. ವರ್ಮಾ
`ಕಾವ್ಯ-ಚಿತ್ರ'
16-10-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಭರ್ತೃಹರಿಯ `ನೀತಿಶತಕ' ಮತ್ತು `ವೈರಾಗ್ಯಶತಕ'
17-10-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಭರ್ತೃಹರಿಯ `ನೀತಿಶತಕ' ಮತ್ತು `ವೈರಾಗ್ಯಶತಕ'
18-10-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಭರ್ತೃಹರಿಯ `ನೀತಿಶತಕ' ಮತ್ತು `ವೈರಾಗ್ಯಶತಕ'
19-10-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಭರ್ತೃಹರಿಯ `ನೀತಿಶತಕ' ಮತ್ತು `ವೈರಾಗ್ಯಶತಕ'
25-10-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
26-10-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
27-10-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
28-10-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
29-10-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
30-10-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
02-11-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
03-11-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
04-11-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
05-11-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
06-11-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
07-11-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
08-11-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
09-11-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
10-11-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
11-11-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
15-11-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ತುಮಕೂರು)
ಸನಾತನಧರ್ಮದ ಪುನರುಜ್ಜೀವಕ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
16-11-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ತುಮಕೂರು)
ಸನಾತನಧರ್ಮದ ಪುನರುಜ್ಜೀವಕ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
17-11-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ತುಮಕೂರು)
ಸನಾತನಧರ್ಮದ ಪುನರುಜ್ಜೀವಕ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
18-11-2012
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ತುಮಕೂರು)
ಸನಾತನಧರ್ಮದ ಪುನರುಜ್ಜೀವಕ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
19-11-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ತುಮಕೂರು)
ಸನಾತನಧರ್ಮದ ಪುನರುಜ್ಜೀವಕ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
20-11-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ `ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ '
21-11-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ `ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ '
22-11-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ `ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ '
23-11-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ `ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ '
24-11-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ `ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ '
26-11-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
27-11-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
28-11-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
29-11-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
30-11-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
01-12-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದುಷಿ ಭಾರತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
03-12-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬೋಧನೆಯ ಸಾರ
04-12-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬೋಧನೆಯ ಸಾರ
05-12-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬೋಧನೆಯ ಸಾರ
06-12-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವೇ||ಬ್ರ||ಶ್ರೀ||ಸುದರ್ಶನಶರ್ಮಾ
(ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ `ಉದ್ದಾಲಕಬ್ರಾಹ್ಮಣ'
07-12-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವೇ||ಬ್ರ||ಶ್ರೀ||ಸುದರ್ಶನಶರ್ಮಾ
(ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ `ಉದ್ದಾಲಕಬ್ರಾಹ್ಮಣ'
08-12-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವೇ||ಬ್ರ||ಶ್ರೀ||ಸುದರ್ಶನಶರ್ಮಾ
(ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ `ಉದ್ದಾಲಕಬ್ರಾಹ್ಮಣ'
12-12-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಜಯಶಂಕರ
(ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರು)
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಕಾವ್ಯಗಳು - ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
13-12-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀಎಸ್.ವಿ.ಜಯಶೀಲರಾವ್
(ಪತ್ರಕರ್ತರು)
ನುಗ್ಗಿಬಂದಿದೆ -ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ
14-12-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಅಧಕ್ಷತೆ: ಡಾ||ಎನ್. ರಘು
(ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಶಂಕರಾಭರಣಂ ತಂಡದವರಿಂದ
15-12-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪಂಡಿತ್ ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶಕುಮಾರ್
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
17-12-2012
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಮೂಕಪಂಚಶ ತೀ
18-12-2012
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಮೂಕಪಂಚಶ ತೀ
19-12-2012
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಮೂಕಪಂಚಶ ತೀ
27-12-2012
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಶರ್ಮಾ ತ್ಯಾಗಲಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು)
ಪರಶುರಾಮಾವತಾರ
28-12-2012
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಶರ್ಮಾ ತ್ಯಾಗಲಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು)
ಪರಶುರಾಮಾವತಾರ
29-12-2012
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಶರ್ಮಾ ತ್ಯಾಗಲಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು)
ಪರಶುರಾಮಾವತಾರ
02-01-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಎಂ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
(ಲೇಖಕರು; ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು; ಸಂಶೋಧನಕಾರರು)
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
05-01-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಗಾಯನ:ವಿದುಷಿ ಚಂದನ ಬಾಲಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ()
ವಯೊಲಿನ್: ವಿದ್ವಾನ್ ಸಿ.ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಮೃದಂಗ: ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆ.ಯು. ಜಯಚಂದ್ರರಾವ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
06-01-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.00-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಅಷ್ಟಾವಧಾನ
07-01-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ||ಕೆ.ಜಿ.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ
(ನಿವೃತ್ತ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
ಕೆ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರಾಯರ ಸಣ್ಣಕಥೆಗಳು
08-01-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
‘ಭಗವದ್ಗೀತೆ’ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
09-01-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
‘ಭಗವದ್ಗೀತೆ’ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
10-01-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
‘ಭಗವದ್ಗೀತೆ’ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
11-01-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
‘ಭಗವದ್ಗೀತೆ’ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
12-01-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
‘ಭಗವದ್ಗೀತೆ’ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
15-01-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೩)
16-01-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೩)
17-01-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೩)
18-01-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೩)
19-01-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೩)
20-01-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೩)
21-01-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೩)
22-01-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೩)
23-01-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೩)
24-01-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೩)
25-01-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೩)
26-01-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೩)
27-01-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೩)
28-01-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೩)
29-01-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ತುಮಕೂರು)
ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕೊಡುಗೆ
30-01-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ತುಮಕೂರು)
ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕೊಡುಗೆ
31-01-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಗಾಯನ: ಸಂಗೀತ ವಿದುಷಿ ಡಾ||ನಾಗವಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ವಿದುಷಿ ರಂಜನಿ ವಾಸುಕಿ ()
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ರಾಗದರ್ಶನ
02-02-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಗಾಯನ:ಪಂಡಿತ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಕೋಡ್ ()
ತಬಲ: ಶ್ರೀ ವಿ. ದತ್ತಕುಮಾರ್
ಕೊಳಲು: ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ರಾಜಾಪುರ್
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನ್ ವಾಲಾವಾಲ್ಕರ್
ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ವಚನ ಮತ್ತು ದೇವರನಾಮ
04-02-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.30
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
05-02-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.30
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
06-02-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.30
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
07-02-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಗಾಯನ:ಗಮಕ ವಿದ್ವಾನ್ ಎಸ್. ವಾಸುದೇವರಾವ್ ()
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ವಿದ್ವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ವಯೊಲಿನ್: ಪಿ. ಅಕ್ಷಯ್
ತಬಲ: ವಿದ್ವಾನ್ ಅನಂತರಾಜು
ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
08-02-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಸಿ.ಡಿ. ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್
ವಿಶ್ವ ಚೈತನ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
09-02-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ನಿತಿನ್ ಢವಳೀಕರ್ ಗೋವಾ
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ
11-02-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
12-02-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
13-02-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
14-02-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
15-02-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
16-02-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ನಟೇಶ್
(ಚಿಂತಕ-ಸಾಹಿತ್ಯೋಪನ್ಯಾಸಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ)
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ
17-02-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ನಟೇಶ್
(ಚಿಂತಕ-ಸಾಹಿತ್ಯೋಪನ್ಯಾಸಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ)
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ
18-02-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಬೇಲೂರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ
(ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರರು)
ಡಾ|| ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯ
20-02-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ. ರಘು
(ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು)
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ - ಹಿಂದು-ಇಂದು-ಮುಂದು
21-02-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
22-02-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
23-02-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
24-02-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
25-02-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
27-02-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಎಂ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
(ಲೇಖಕರು; ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು; ಸಂಶೋಧನಕಾರರು)
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು - ಒಂದು ಪರಿಚಯ
01-03-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಗೀತಗೋವಿಂದ
02-03-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಗೀತಗೋವಿಂದ
04-03-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಶೋಭಾ
(ಸಂಪಾದಕರು, ‘ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಗೃತಿ’ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ)
ಹಲವರು ವಚನಗಾರ್ತಿಯರು
05-03-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಶೋಭಾ
(ಸಂಪಾದಕರು, ‘ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಗೃತಿ’ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ)
ಹಲವರು ವಚನಗಾರ್ತಿಯರು
06-03-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ನಾಟಕಗಳು (ಸರಣಿ - ೨)
07-03-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ನಾಟಕಗಳು (ಸರಣಿ - ೨)
08-03-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ನಾಟಕಗಳು (ಸರಣಿ - ೨)
09-03-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ನಾಟಕಗಳು (ಸರಣಿ - ೨)
14-03-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30
Professor Abdul Aziz
(Retd. Professor and Head, Economics Unit. ISEC)
UNION BUDGET - 2013-14
15-03-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ನಾಗನಗೌಡ
(ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರಂತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ)
ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್
16-03-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30
Hon’ble Justice Sri H. N. Nagamohan Das
(Judge, High Court of Karnataka)
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ-ಮೂಲತತ್ತ್ವಗಳು-ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳು
17-03-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಅಜಕ್ಕಳ ಗಿರೀಶ ಭಾಟ್
(ಸಾಹಿತಿ, ಸಂಶೋಧಕರು; ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ವಿಟ್ಲ)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಯವರ ಚಿಂತನೆಯ ವಾರಸಿಕೆ
18-03-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
19-03-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
20-03-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
21-03-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
22-03-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
23-03-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
24-03-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.30-8.00
ಎಸ್. ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ (ಸಂಗೀತ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ - ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ)
25-03-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಕವಿ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರನ ಕೃತಿಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ - ೩)
26-03-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಕವಿ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರನ ಕೃತಿಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ - ೩)
27-03-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಕವಿ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರನ ಕೃತಿಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ - ೩)
28-03-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಕವಿ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರನ ಕೃತಿಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ - ೩)
29-03-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಕವಿ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರನ ಕೃತಿಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ - ೩)
01-04-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಪು.ತಿ.ನ. ಅವರ ‘ಗೋಕುಲನಿರ್ಗಮನ’
02-04-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಪು.ತಿ.ನ. ಅವರ ‘ಗೋಕುಲನಿರ್ಗಮನ’
03-04-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಪು.ತಿ.ನ. ಅವರ ‘ಗೋಕುಲನಿರ್ಗಮನ’
04-04-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ|| ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು; ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
‘ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ’
05-04-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ|| ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು; ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
‘ನಾಗವರ್ಮನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ’; ‘ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಕರಣ’
06-04-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ|| ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು; ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
‘ನಾಗವರ್ಮನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ’; ‘ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಕರಣ’
08-04-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಗಂಗಾನಾಥ್ ಝೂ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ
09-04-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಾಮನ ಕಾಣೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ
13-04-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪಂಡಿತ್ ಓಂಕಾರ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
15-04-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
‘ಭಗವದ್ಗೀತೆ’ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
16-04-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
‘ಭಗವದ್ಗೀತೆ’ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
17-04-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
‘ಭಗವದ್ಗೀತೆ’ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
18-04-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
‘ಭಗವದ್ಗೀತೆ’ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
20-04-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದುಷಿ ಸಾಯಿಲೆ ಪಾನ್ಸೆ
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
22-04-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣ ಪರಿಚಯ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
23-04-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣ ಪರಿಚಯ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
24-04-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣ ಪರಿಚಯ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
25-04-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣ ಪರಿಚಯ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
26-04-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣ ಪರಿಚಯ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
27-04-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎನ್. ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಆಳ್ವಾರರ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ
28-04-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎನ್. ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಆಳ್ವಾರರ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ
29-04-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎನ್. ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಆಳ್ವಾರರ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ
30-04-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎನ್. ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಆಳ್ವಾರರ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ
01-05-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ - ೧)
02-05-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ - ೧)
03-05-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ - ೧)
04-05-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ - ೧)
05-05-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ - ೧)
06-05-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಟಿ. ಆರ್. ಮಹಾದೇವಯ್ಯ
(ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ಮಾಜಿ ಸಂಪಾದಕರು, ರಾಜ್ಯಭಾಷಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು)
ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ - ಜೀವನ, ಸಾಧನೆ
07-05-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಆರ್.ಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಿ
(ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಶಾಸನತಜ್ಞರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅನಂತಪುರ, ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ)
‘ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತನೆ’
08-05-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಆರ್.ಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಿ
(ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಶಾಸನತಜ್ಞರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅನಂತಪುರ, ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ)
‘ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಆತ್ಮಕಥೆ ‘ಭಾವ’ - ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು’
09-05-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30
Sri N. Gopalaswamy
(Former Chief Election commissioner of India)
GOKHALE DAY LECTURE
10-05-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದುಷಿ ಸುಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
11-05-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪಂಡಿತ್ ಡಾ|| ರವೀಂದ್ರ ಕಾಟೋಟಿ
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸೋಲೊ
16-05-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಚನ ವಿಭೂತಿ
17-05-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಚನ ವಿಭೂತಿ
18-05-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಚನ ವಿಭೂತಿ
19-05-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ವಚನ ವಿಭೂತಿ
20-05-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
21-05-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
22-05-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
23-05-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
24-05-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
26-05-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪಂಡಿತ್ ಡಾ||ರವಿಂದ್ರ ಕಾಟೋಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ - ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ
27-05-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದುಷಿ ರೇಣುಕಾ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
28-05-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಚನಗಳು
29-05-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಚನಗಳು
30-05-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಚನಗಳು
31-05-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಚನಗಳು
01-06-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ - ೨)
02-06-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ - ೨)
03-06-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ - ೨)
04-06-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ - ೨)
05-06-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ - ೨)
06-06-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
08-06-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
‘ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ’ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ
10-06-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
11-06-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
12-06-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
13-06-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
14-06-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
15-06-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದುಷಿ ರೇಖಾ ದಿನೇಶ್ ಶಿರಸಿ
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
17-06-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು
18-06-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು
19-06-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು
20-06-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು
22-06-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ಪಂಡಿತ್ ಡಾ|| ರವೀಂದ್ರ ಕಾಟೋಟಿ ()
ವಯೊಲಿನ್: ವಿದುಷಿ ಚಾರುಲತಾ ರಾಮಾನುಜಂ
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ - ಜುಗಲ್ಬಂದಿ
24-06-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-೩)
25-06-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-೩)
26-06-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-೩)
27-06-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-೩)
28-06-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ (ಸರಣಿ-೩)
01-07-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30
Dr. Sibichen K. Mathew
(Adviser, Telecom Regulatory Authority of India)
Initiatives taken by TRAI for protection of Telecom Consumers
02-07-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ
(ಪ್ರಾಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀ)
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್
03-07-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ
(ಪ್ರಾಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀ)
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್
04-07-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ
(ಪ್ರಾಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀ)
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್
05-07-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ|| ವಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
(ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು; ನಿವೃತ್ತ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಾಪಕರು)
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ-ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ
06-07-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಪಂಪಭಾರತ
07-07-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಪಂಪಭಾರತ
08-07-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಪಂಪಭಾರತ
09-07-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಪಂಪಭಾರತ
10-07-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ|| ಕೆ.ಆರ್. ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿ
(ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬೆಟಾಲಜಿ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಮಧುಮೇಹರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ
11-07-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಆರ್.ಪಿ.ಜೋಷಿ
(ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ(ಭಾಗ-೧೦)
12-07-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ವೈ.ವಿ.ಗುಂಡೂರಾವ್
(ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತರಬೇತುದಾರರು)
ಕೈಲಾಸಂ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಪಾತ್ರಗಳು
13-07-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ್ ಉದಯರಾಜ್ ಕರ್ಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾನ್ ಎನ್.ಎಸ್.ಪ್ರಸದ್
ಕೈಲಾಸಂ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಪಾತ್ರಗಳು
15-07-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
16-07-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
17-07-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
18-07-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
19-07-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
20-07-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಪಂಪಭಾರತ
21-07-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಪಂಪಭಾರತ
23-07-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ(ಸರಣಿ-೪)
24-07-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ(ಸರಣಿ-೪)
25-07-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ(ಸರಣಿ-೪)
26-07-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ(ಸರಣಿ-೪)
27-07-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ(ಸರಣಿ-೪)
29-07-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತಿರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
30-07-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತಿರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
31-07-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತಿರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
01-08-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತಿರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
02-08-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತಿರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
03-08-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತಿರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
04-08-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30
Hon'ble Justice S. Rajendra Babu
(Former Chief Justice of India)
Dignity, Rights and Law
05-08-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಕೆ.ಪಿ.ಪುತ್ತೂರಾಯ
(Professor Emeritus and Consultant, Dept. of Physiology, International Medical School)
ಪ್ರಕೃತಿ-ವಿಕೃತಿ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ
06-08-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
Prof. M. V. Nadkarni
(Former Vice-Chancellor, Gulbarga University)
Relevance of Gandhian Approach
07-08-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಆರ್.ಜಿ.ಮಳಗಿ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆದರ್ಶಗಳು
08-08-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಆರ್. ರಾಜಶೇಖರ್
(ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು)
ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ
10-08-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದುಷಿ ಸ್ಮಿತಾ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ
ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ
12-08-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದುಷಿ ಡಾ|| ನಾಗವಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ವಿದುಷಿ ರಂಜನಿ ವಾಸುಕಿ, ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ
13-08-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದುಷಿ ಡಾ|| ನಾಗವಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ವಿದುಷಿ ರಂಜನಿ ವಾಸುಕಿ, ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ
17-08-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಆರ್.ಪಿ.ಜೋಷಿ
(ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ(ಭಾಗ-೧೧)
23-08-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
24-08-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
25-08-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
26-08-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
27-08-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
02-09-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎನ್.ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ತೋತ್ರಸಾಹಿತ್ಯ
03-09-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎನ್.ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ತೋತ್ರಸಾಹಿತ್ಯ
04-09-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎನ್.ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ತೋತ್ರಸಾಹಿತ್ಯ
05-09-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎನ್.ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ತೋತ್ರಸಾಹಿತ್ಯ
10-09-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು; ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
11-09-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ನಟೇಶ್
(ಚಿಂತಕರು-ಸಾಹಿತ್ಯೋಪನ್ಯಾಸಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ)
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ
12-09-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ನಟೇಶ್
(ಚಿಂತಕರು-ಸಾಹಿತ್ಯೋಪನ್ಯಾಸಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ)
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ
13-09-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ನಟೇಶ್
(ಚಿಂತಕರು-ಸಾಹಿತ್ಯೋಪನ್ಯಾಸಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ)
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ
14-09-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್
(ಪಂಡಿತ್ ಕೈವಲ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು)
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ
15-09-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾನ್ ಎಸ್. ಆರ್. ವಿಜಯ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆ. ಎನ್. ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣ
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ
19-09-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
20-09-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
21-09-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
22-09-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
23-09-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
24-09-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೧)
25-09-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೧)
26-09-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೧)
27-09-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೧)
28-09-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಆರ್.ಪಿ.ಜೋಷಿ
(ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ(ಭಾಗ-೧೨)
01-10-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ|| ಅ.ರಾ. ಮಿತ್ರ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು; ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
ವಿ.ಸೀ.ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಕಾವ್ಯಚಿಂತನೆ
05-10-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ(ಸರಣಿ-೫)
06-10-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ(ಸರಣಿ-೫)
07-10-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ(ಸರಣಿ-೫)
08-10-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ(ಸರಣಿ-೫)
09-10-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಅವರ `ಜೀವನಧರ್ಮಯೋಗ'
10-10-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ್ ಸುಂದರನಾಥ್, ಡಾ|| ರವೀಂದ್ರ ಕಾಟೋಟಿ
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಅವರ `ಜೀವನಧರ್ಮಯೋಗ'
15-10-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್(ಸರಣಿ-೪)
16-10-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್(ಸರಣಿ-೪)
17-10-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್(ಸರಣಿ-೪)
18-10-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್(ಸರಣಿ-೪)
19-10-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್(ಸರಣಿ-೪)
20-10-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್(ಸರಣಿ-೪)
21-10-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್(ಸರಣಿ-೪)
22-10-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್(ಸರಣಿ-೪)
23-10-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್(ಸರಣಿ-೪)
24-10-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್(ಸರಣಿ-೪)
25-10-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್(ಸರಣಿ-೪)
26-10-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್(ಸರಣಿ-೪)
27-10-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್(ಸರಣಿ-೪)
28-10-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್(ಸರಣಿ-೪)
29-10-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್(ಸರಣಿ-೪)
30-10-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಸನಕೆರೆ ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳು (ಪುರಂದರದಾಸರ ೪೫೦ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ)
31-10-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಸನಕೆರೆ ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳು (ಪುರಂದರದಾಸರ ೪೫೦ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ)
06-11-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
07-11-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
08-11-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
09-11-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
10-11-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
11-11-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
12-11-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
13-11-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
14-11-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
15-11-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
16-11-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
17-11-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
18-11-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
19-11-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
20-11-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು (ಸರಣಿ-೨)
21-11-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು (ಸರಣಿ-೨)
22-11-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು (ಸರಣಿ-೨)
23-11-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು (ಸರಣಿ-೨)
24-11-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು (ಸರಣಿ-೨)
25-11-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
26-11-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
27-11-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
28-11-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
29-11-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
05-12-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ||ಎಂ.ಎಚ್.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು; ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ)
ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕಾವ್ಯಶೈಲಿ
07-12-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಕುಮಾರಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮಳಗಿ
ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕಾವ್ಯಶೈಲಿ
09-12-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ. ಜಯಶೀಲರಾವ್
(ಪತ್ರಕರ್ತರು)
ನುಗ್ಗಿಬಂದಿದೆ-ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ
17-12-2013
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಆದರ್ಶಪುರುಷ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ
18-12-2013
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಆದರ್ಶಪುರುಷ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ
19-12-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಆದರ್ಶಪುರುಷ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ
21-12-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಪಮ ಭಾಗವತ್, ಪಂಡಿತ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಕೋಡ್
ಆದರ್ಶಪುರುಷ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ
22-12-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಸಿ.ರಾಮದಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು
ಆದರ್ಶಪುರುಷ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ
26-12-2013
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಅವರ `ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ' ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ
27-12-2013
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಅವರ `ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ' ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ
28-12-2013
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಅವರ `ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ' ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ
29-12-2013
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಅವರ `ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ' ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ
30-12-2013
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಅವರ `ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ' ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ
03-01-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್.ಸುಂದರರಾಜನ್
(Hon.Director, Centre for Advanced studies in Bio-sciences, Jain University, Bangalore)
Life and Consciousness in Plants
04-01-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00 - 8.00
ಶ್ರೀರಮಣಿ ಶಂಕರ್ (ಗಾಯನ)
ಕುಮಾರಿ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಸ್ಮಿತಾ (ವಯೊಲಿನ್)
ಶ್ರೀಬಿ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಮೃದಂಗ)
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ (ಮೋರ್ಚಿಂಗ್)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
05-01-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.00-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಅಷ್ಟಾವಧಾನ
06-01-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
`ಭಗವದ್ಗೀತೆ' (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
07-01-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
`ಭಗವದ್ಗೀತೆ' (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
08-01-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
`ಭಗವದ್ಗೀತೆ' (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
09-01-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
`ಭಗವದ್ಗೀತೆ' (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
10-01-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
`ಭಗವದ್ಗೀತೆ' (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
16-01-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ತುಮಕೂರು)
`ಬದುಕುವ ಹಾದಿ; ಮಹಾತ್ಮರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ'
17-01-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ತುಮಕೂರು)
`ಬದುಕುವ ಹಾದಿ; ಮಹಾತ್ಮರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ'
18-01-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ತುಮಕೂರು)
`ಬದುಕುವ ಹಾದಿ; ಮಹಾತ್ಮರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ'
19-01-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಶ್ರೀಯೋಗ ರವೀಶ್ಭಾರತ್ (ನಿರೂಪಣೆ)
ಡಾ||ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಅನಸೂಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಹ್ನವಿಬಿ.ಸಿಂಗ್ (Angklung)
ವಿದುಷಿಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಮಂಜುನಾಥ್ (ಮೃದಂಗ)
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಮೃತ್ ಕುಮಾರ್ (ಮೋರ್ಚಿಂಗ್)
ವಿದ್ವಾನ್ ಜಿ.ಓಂಕಾರ್ ರಾವ್ (ಘಟ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ `Angklung' ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
20-01-2014
ಸೋಮವಾರ
6.30
Honble Justice Sri H.N. Nagamohan Das
(Judge, High Court of Karnataka)
`ಆಧುನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮಹತ್ತ್ವ'
21-01-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಸಂಗೀತ ವಿದುಷಿ ರಂಜನಿ ವಾಸುಕಿ (ಗಾಯನ)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ರಾಗದರ್ಶನ
22-01-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೫)
23-01-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೫)
24-01-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೫)
25-01-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೫)
26-01-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೫)
27-01-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೫)
28-01-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೫)
29-01-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೫)
30-01-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೫)
31-01-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೫)
01-02-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೫)
02-02-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೫)
03-02-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೫)
04-02-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೫)
05-02-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ - ೫)
06-02-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ||ಮಂಗಳ ಕುಮಾರಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು)
`ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ - ಸುಂದರಕಾಂಡ'
07-02-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ||ವಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
(ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು; ನಿವೃತ್ತ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಾಪಕರು)
`ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ'
08-02-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಸಂತೂರ್ ವಾದನ:ಶ್ರೀಅಶ್ವಿನ್ ವಾಲಾವಾಲ್ಕರ್ (ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ್ ಸತೀಶ್ ವ್ಯಾಸ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು)
ಪಂಡಿತ್ ಜಗದೀಶ್ ಕುರ್ತಕೋಟಿ (ತಬಲ)
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
09-02-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ವರ್ಮಾ (ವೇಣುವಾದನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ತಬಲ)
ಪಂಡಿತ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯ (ಪೃಚ್ಛಕರು)
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ (ಪೃಚ್ಛಕರು)
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎ.ವಾಸುಕಿ
ಚಿತ್ರ-ಕಾವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
10-02-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
11-02-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
12-02-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
13-02-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
14-02-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
15-02-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
16-02-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ದೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
17-02-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ದೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
18-02-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಭಗವದ್ದೀತೆ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
19-02-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
20-02-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
21-02-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
22-02-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
23-02-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹೋದರರು ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ.ಬಿ.ಹರಿಹರನ್ (ಗಾಯನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಸ್.ಅಶೋಕ್ (ಗಾಯನ)
ಗಾನಕಲಾಶ್ರೀ ವಿದುಷಿ ನಳಿನಾ ಮೋಹನ್ (ವಯೊಲಿನ್)
ವಿದ್ವಾನ್ ಟಿ.ಆರ್.ಸುಂದರೇಶನ್ (ಮೃದಂಗ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಜಿ.ಓಂಕಾರ್ ರಾವ್ (ಘಟ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ
24-02-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಕೆ.ಪಿ.ಪುತ್ತೂರಾಯ
(Professor Emeritus and Consultant, Dept. of Physiology, International Medical school)
ಮರೆಯಲಾಗದ ಮಹನೀಯರು
25-02-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಟಿ.ಆರ್.ಅನಂತರಾಮು
(ನಿವೃತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಭೂ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ)
Co2 - ಜಗತ್ತಿನ ವಹಿವಾಟು
28-02-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಹೆಚ್.ಎನ್.ಮುರಳೀಧರ
(ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಆಚಾರ್ಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಹರಿದಾಸರ ಹಾದಿ - ಒಂದು ನೋಟ
01-03-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದುಷಿ ಮಧುವಂತಿ ಬೋರ್ಗಾಂವ್ಕರ್
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
04-03-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನ `ನೀತಿ ದ್ವಿಷಷ್ಟಿಕಾ'
05-03-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಅಮರುಕವಿಯ `ಅಮರುಕ ಶತಕ'
06-03-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಶೇಷಾದ್ರಿ
(ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ)
`ಭಾರತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್' ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ
07-03-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
6.30
Hon'ble Justice Sri V.Jagannathan
(Former Judge, High Court of Karnataka)
`ಭಾರತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್' ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ
08-03-2014
ಶನಿವಾರ
6.30
Dr.G.Thimmaiah
(Chairman, Institute for social and Economic Change, Bangalore)
UNION BUDGET - 2014-15
10-03-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಪಭಾರತ
11-03-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಪಭಾರತ
12-03-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಪಭಾರತ
13-03-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಪಭಾರತ
14-03-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಪಭಾರತ
15-03-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆರ್.ಗುರುರಾಜನ್
(ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ)
`ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಕಾಯಿದೆ'
16-03-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಸ್.ಶಂಕರ್ (ಗಾಯನ)
ಕುಮಾರಿ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಸ್ಮಿತಾ (ವಯೊಲಿನ್)
ವಿದ್ವಾನ್ ಎನ್.ವಾಸುದೇವ (ಮೃದಂಗ)
ಪಂಡಿತ್ ಜಗದೀಶ್ ಕುರ್ತಕೋಟಿ (ಪಕಾವಜ್)
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳ ಗಾಯನ
17-03-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
`ಡಿ.ವಿ.ಜಿ - ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿ'
18-03-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರ
19-03-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರ
20-03-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರ
21-03-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರ
22-03-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರ
23-03-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರ
24-03-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರ
25-03-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರ
26-03-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರ
27-03-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರ
01-04-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
`ಕೌಟಿಲ್ಯ'
02-04-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
`ಕೌಟಿಲ್ಯ'
03-04-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
`ಕೌಟಿಲ್ಯ'
04-04-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಚತಂತ್ರ(ಸರಣಿ-೧)
05-04-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಚತಂತ್ರ(ಸರಣಿ-೧)
06-04-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಚತಂತ್ರ(ಸರಣಿ-೧)
07-04-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಚತಂತ್ರ(ಸರಣಿ-೧)
09-04-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ(ಸರಣಿ-೧)
10-04-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ(ಸರಣಿ-೧)
11-04-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ(ಸರಣಿ-೧)
12-04-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ(ಸರಣಿ-೧)
13-04-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ(ಸರಣಿ-೧)
14-04-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಭಗವಾನ್ ರಮಣರ `ಸದ್ದರ್ಶನ'
15-04-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಭಗವಾನ್ ರಮಣರ `ಸದ್ದರ್ಶನ'
16-04-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಭಗವಾನ್ ರಮಣರ `ಸದ್ದರ್ಶನ'
17-04-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಭಗವಾನ್ ರಮಣರ `ಸದ್ದರ್ಶನ'
18-04-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಭಗವಾನ್ ರಮಣರ `ಸದ್ದರ್ಶನ'
21-04-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಚತಂತ್ರ(ಸರಣಿ-೨)
22-04-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಚತಂತ್ರ(ಸರಣಿ-೨)
23-04-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಚತಂತ್ರ(ಸರಣಿ-೨)
24-04-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಚತಂತ್ರ(ಸರಣಿ-೨)
25-04-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಪಂಚತಂತ್ರ(ಸರಣಿ-೨)
26-04-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಂ.ಎನ್.ಅನಂತರಾಮನ್
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಕನ್ನಡ-ತೆಲಗು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯ
28-04-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ನಾಡೋಜ ನಾ.ಡಿಸೋಜ
(ಲೇಖಕರು, ಸಾಗರ)
`ಪರಿಸರ, ಒಂದು ಸವಾಲು'
29-04-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅವರ `ದಾಂಪತ್ಯಕಾವ್ಯ'
01-05-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ||ಜಿ.ಎಸ್.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ
(ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ
03-05-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಹಿರಿಯಣ್ಣ
(Head, GEOSAT PMO, Indian Space Research Organisation, Bangalore)
Add Life to your Life
05-05-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು (ಸರಣಿ-೩)
06-05-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು (ಸರಣಿ-೩)
07-05-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು (ಸರಣಿ-೩)
08-05-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು (ಸರಣಿ-೩)
09-05-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
Prof.B.Ramesh Babu
(Specialist in International Relations, American Politics and Foreign policy; former Visiting Professor, University of Hyderbad)
`Friends, Not Allies: An Analysis of India - America Relations Today'
10-05-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಡಾ||ರವೀಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಕಾಟೋಟಿ
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದನ - ಭಕ್ತಿಸಂವಾದಿನಿ
12-05-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೪)
13-05-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೪)
14-05-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೪)
15-05-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೪)
16-05-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೪)
17-05-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೪)
19-05-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಭಗವಾನ್ ರಮಣರ `ಸದ್ದರ್ಶನ'
20-05-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಭಗವಾನ್ ರಮಣರ `ಸದ್ದರ್ಶನ'
21-05-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಭಗವಾನ್ ರಮಣರ `ಸದ್ದರ್ಶನ'
22-05-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಭಗವಾನ್ ರಮಣರ `ಸದ್ದರ್ಶನ'
23-05-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್
(ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಭಗವಾನ್ ರಮಣರ `ಸದ್ದರ್ಶನ'
24-05-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದುಷಿ ಶ್ರೇಯ ಉಡುಪ
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
26-05-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೨)
27-05-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೨)
28-05-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೨)
29-05-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೨)
30-05-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ `ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಷ್ಟಕ'
31-05-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ `ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಷ್ಟಕ'
02-06-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೫)
03-06-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೫)
04-06-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೫)
05-06-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೫)
06-06-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
07-06-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದುಷಿ ಸ್ಮಿತಾ ಬೆಳ್ಳೂರು
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
09-06-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ(ಸರಣಿ-೩)
10-06-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ(ಸರಣಿ-೩)
11-06-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ(ಸರಣಿ-೩)
12-06-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ(ಸರಣಿ-೩)
13-06-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ(ಸರಣಿ-೩)
14-06-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಬಾನ್ಸುರಿ ವಾದನ: ಪಂಡಿತ್ ಬಾಪು ಪದ್ಮನಾಭ
(ಪಂಡಿತ್ ಹರಿಪ್ರಾಸಾದ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು)
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
16-06-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
`ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳು'
17-06-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
`ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳು'
18-06-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
`ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳು'
19-06-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
`ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳು'
20-06-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
`ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳು'
21-06-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದುಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಶ್ರೀರಾಮ್
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
23-06-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೬)
24-06-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೬)
25-06-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೬)
26-06-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೬)
27-06-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಗಳು(ಸರಣಿ-೬)
28-06-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಆರ್.ಪಿ.ಜೋಷಿ
(ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳು)
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
29-06-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಸುಂದರಪಾಂಡ್ಯನ `ನೀತಿ ದ್ವಿಷಷ್ಟಿಕಾ'
30-06-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಅಮರುಕವಿಯ `ಆಮರುಕ ಶತಕ'
01-07-2014
ಮಂಗಳವಾರ
6.30
Dr.Sibichen K. Mathew, IRS
(Adviser, Telecom Regulatory Authority of India)
Alone in a Networked World
02-07-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಮುದ್ನೂರು ವಿ.ರಘುರಾಮ್ (ಗಾಯನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ.ರಘುರಾಮ್ (ವಯೊಲಿನ್)
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ.ಆರ್.ಸಾಯಿನಾಥ್ (ಮೃಂದಂಗ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕಮ
03-07-2014
ಗುರುವಾರ
6.30
Dr.Sebastian Joseph
(Assistant Professor, Post-Graduate Department and Research Centre in History, Union Christian College, Aluva, Cochin)
Neglected Memories, Untold Histories
04-07-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್
(ಖ್ಯಾತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು)
ಆಧ್ಯಾತ್ಮರಾಮಾಯಣ
05-07-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ (ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ, ಗೋಕರ್ಣ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಸಮಗ್ರ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧)
06-07-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ (ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ, ಗೋಕರ್ಣ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಸಮಗ್ರ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧)
07-07-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ (ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ, ಗೋಕರ್ಣ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಸಮಗ್ರ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧)
08-07-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ (ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ, ಗೋಕರ್ಣ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಸಮಗ್ರ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧)
09-07-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ (ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ, ಗೋಕರ್ಣ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಸಮಗ್ರ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧)
10-07-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ (ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ, ಗೋಕರ್ಣ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಸಮಗ್ರ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧)
11-07-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ (ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ, ಗೋಕರ್ಣ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಸಮಗ್ರ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧)
13-07-2014
ಭಾನುವಾರ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮಾನಂದ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
(2014-7-13 ರಿಂದ 2014-9-9)
`ವೇದಾಂತಸಾರ'
14-07-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೨)
15-07-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೨)
16-07-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೨)
17-07-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೨)
18-07-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೨)
19-07-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
20-07-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
21-07-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
22-07-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
23-07-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
24-07-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
25-07-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಕವಿಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀನಾಥ
26-07-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪಂಡಿತ್ ಸಾನಿಯಾ ಪಾಟನ್ಕರ್
(ಗಾಯನ)
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
27-07-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೪)
28-07-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೪)
29-07-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೪)
30-07-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೪)
31-07-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೪)
07-08-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎ.ವಿ.ನಾಗಸಂಪಿಗೆ
(ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಸಂಶೋಧನ ಮಂದಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೌಲ್ಯಗಳು
09-08-2014
ಶನಿವಾರ
6.30
Hon'ble Dr. Justice V.S.Malimath
(Former Chief Justice, High Court of Karnataka)
How Democratic is Indian Democracy?
13-08-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಹೊ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ
(ಹಿರಿಯ ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳು)
ಯುವಕರಿಗೆ ಗಾಂಧಿಯ ಆವಶ್ಯಕತೆ
16-08-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದುಷಿ ಸ್ಮಿತಾ ಬೆಳ್ಳೂರು
(ಗಾಯನ)
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
18-08-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದುಷಿ ವಾರಿಜಾಶ್ರೀ (ಗಾಯನ)
ವಿದುಷಿ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಸ್ಮಿತಾ (ವಯೊಲಿನ್)
ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಮೃದಂಗ)
ವಿದ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಸ ವಿಠಲ (ಮೋರ್ಚಿಂಗ್)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
19-08-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
`ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ'
20-08-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
`ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ'
21-08-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
`ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ'
22-08-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
`ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ'
23-08-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
`ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ'
25-08-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಜಿ.ಬಿ.ಹರೀಶ
(ಸಾಹಿತಿ, ವಿಮರ್ಶಕ)
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ
26-08-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ವಿದುಷಿ ಉಷಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ (ವಾದನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ವಿ.ಎಸ್.ರಾಜಗೋಪಾಲ್ (ಮೃದಂಗ )
ವಿದ್ವಾನ್ ಟಿ.ಎನ್.ರಮೇಶ್ (ಘಟಂ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ - ಗೋಟುವಾದ್ಯ ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
01-09-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು ಪ್ರವಚಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೫)
02-09-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು ಪ್ರವಚಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೫)
03-09-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು ಪ್ರವಚಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೫)
04-09-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು ಪ್ರವಚಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೫)
05-09-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು ಪ್ರವಚಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೫)
06-09-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಭೋಜರಾಜನ `ಚಂಪೂರಾಮಾಯಣ'
07-09-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಭೋಜರಾಜನ `ಚಂಪೂರಾಮಾಯಣ'
08-09-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಭೋಜರಾಜನ `ಚಂಪೂರಾಮಾಯಣ'
09-09-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಶೇಷಾದ್ರಿ
(ನಿರ್ದೇಶನ)
`ಭಾರತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್' ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ
10-09-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಸನಕೆರೆ ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಪಾತ್ರ
11-09-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಸನಕೆರೆ ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಪಾತ್ರ
12-09-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಸನಕೆರೆ ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಪಾತ್ರ
13-09-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪಂಡಿತ್ ಶಂಕರ್ ಕಬಾಡಿ (ವಯೋಲಿನ್ ಸೊಲೋ)
ಡಾ||ರವಿಕಿರಣ್ ನಾಕೋಡ್ (ತಬಲ)
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
15-09-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೩)
16-09-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೩)
17-09-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೩)
18-09-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೩)
19-09-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೩)
20-09-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೩)
22-09-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎ.ಹರಿದಾಸಭಟ್ಟ
(ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಪೂರ್ಣಪ್ರಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ
23-09-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎ.ಹರಿದಾಸಭಟ್ಟ
(ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಪೂರ್ಣಪ್ರಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ
25-09-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು
26-09-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು
27-09-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು
28-09-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು
29-09-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು
30-09-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು
05-10-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
07-10-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕೆ.ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ
ಇಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ
08-10-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಸಿ.ಎನ್.ರಾಮಚಂದ್ರನ್
(ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಕಪರು; ಖ್ಯಾತ ವಿಮರ್ಶಕರು)
ವಿ.ಸೀ.ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆ
10-10-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೪)
11-10-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೪)
12-10-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೪)
13-10-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೪)
14-10-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೪)
15-10-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೪)
16-10-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೪)
17-10-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೬)
18-10-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೬)
19-10-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೬)
20-10-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೬)
21-10-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೬)
25-10-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪಂಡಿತ್ ಸುಧೀರ ಪೋಟೆ
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ `ಗುಣಿ ಗೋವಿಂದ' ಪಂಡಿತ್ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಟೇಂಬೆ ಅವರ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಕೃತಿ-ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ
27-10-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಪುರುಷಸೂಕ್ತ
28-10-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಪುರುಷಸೂಕ್ತ
29-10-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಪುರುಷಸೂಕ್ತ
30-10-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಪುರುಷಸೂಕ್ತ
31-10-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಪುರುಷಸೂಕ್ತ
01-11-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಪುರುಷಸೂಕ್ತ
02-11-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಪುರುಷಸೂಕ್ತ
03-11-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಪುರುಷಸೂಕ್ತ
04-11-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಪುರುಷಸೂಕ್ತ
05-11-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಪುರುಷಸೂಕ್ತ
06-11-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಪುರುಷಸೂಕ್ತ
07-11-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಪುರುಷಸೂಕ್ತ
08-11-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಪುರುಷಸೂಕ್ತ
09-11-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಪುರುಷಸೂಕ್ತ
10-11-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ತುಮಕೂರು)
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
11-11-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ತುಮಕೂರು)
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
12-11-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ತುಮಕೂರು)
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
13-11-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ತುಮಕೂರು)
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
14-11-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ತುಮಕೂರು)
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
18-11-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಸುಭಾಷಿತಗಳು
19-11-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಸುಭಾಷಿತಗಳು
20-11-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಸುಭಾಷಿತಗಳು
21-11-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಸುಭಾಷಿತಗಳು
22-11-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಸುಭಾಷಿತಗಳು
23-11-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೫)
24-11-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೫)
25-11-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೫)
26-11-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೫)
27-11-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೫)
29-11-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ
ಕೆ.ಎಸ್.ನ.: ಒಂದು ಒಟ್ಟು ನೋಟ
03-12-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಡಿತ್
(ಪತ್ರಕರ್ತರು)
ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ
04-12-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
05-12-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
06-12-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
07-12-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
08-12-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
09-12-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
10-12-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
11-12-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
12-12-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
13-12-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
14-12-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪ||ಕೌಶಿಕ್ ಇತಾಳ್ (ಗಾಯನ)
ಪ||ಓಂಕಾರ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ (ಗಾಯನ)
ಶ್ರೀ ಸಮೀರ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ (ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ)
ಶ್ರೀ ಕೇದಾರ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ (ತಬಲ)
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
15-12-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೬)
16-12-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೬)
17-12-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೬)
18-12-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೬)
19-12-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೬)
20-12-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೬)
21-12-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕರ್ಣಾಮೃತ
22-12-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕರ್ಣಾಮೃತ
23-12-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೭)
24-12-2014
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೭)
25-12-2014
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೭)
26-12-2014
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೭)
27-12-2014
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಕುಮಾರದಾಸನ `ಜಾನಕೀಹರಣ' ಮಹಾಕಾವ್ಯ
28-12-2014
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಕುಮಾರದಾಸನ `ಜಾನಕೀಹರಣ' ಮಹಾಕಾವ್ಯ
29-12-2014
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಕುಮಾರದಾಸನ `ಜಾನಕೀಹರಣ' ಮಹಾಕಾವ್ಯ
30-12-2014
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಕುಮಾರದಾಸನ `ಜಾನಕೀಹರಣ' ಮಹಾಕಾವ್ಯ
02-01-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍
ಯಜ್ಞ-ದಾನ-ತಪಸ್ಸು: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬುನಾದಿ
03-01-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಕುಮಾರಿ ಕೆ.ಲಾವಣ್ಯ (ಗಾಯನ)
ಶ್ರೀ ತರುಣ್‍ ರವಿಕುಮಾರ್‍ (ವಯೊಲಿನ್‍)
ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್‍ ಶ್ಯಾಮ್‍ ಆನೂರ್‍ (ಮೃದಂಗ)
ಶ್ರೀ ಸುನದ್‍ ಆನೂರ್‍ (ಖಂಜಿರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
04-01-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.00-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍
ಅಷ್ಟಾವಧಾನ
05-01-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೭)
06-01-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೭)
07-01-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೭)
08-01-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೭)
09-01-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೭)
10-01-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೭)
11-01-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.30-8.00
ಸಂಗೀತ ಕಲಾರತ್ನ ವಿದ್ವಾನ್‍ ಎಸ್‍.ಶಂಕರ್ (ಗಾಯನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಬಿ.ವಿಠಲರಂಗನ್‍ (ವಯೊಲಿನ್‍)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಸಿ.ಚೆಲುವರಾಜು (ಮೃದಂಗ)
ಸಂಗೀತ ಕಲಾರತ್ನ ಶ್ರೀ ಎಸ್‍.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
`ತ್ಯಾಗರಾಜ ವೈಭವಂ'
15-01-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಕೆ.ಪಿ.ಪುತ್ತೂರಾಯ
(Professor Emeritus and Consultant Dept. of Physiology, International Medical school)
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ
16-01-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಕೆ.ಪಿ.ಪುತ್ತೂರಾಯ
(Professor Emeritus and Consultant Dept. of Physiology, International Medical school)
ಮಾತಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆ
17-01-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಕೆ.ಪಿ.ಪುತ್ತೂರಾಯ
(Professor Emeritus and Consultant Dept. of Physiology, International Medical school)
ಹಿಂದಿನಕಾಲ-ಇಂದಿನಕಾಲ
18-01-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.30-8.00
ವಿದುಷಿ ಕುಮಾರಿ ಎಸ್‍.ಐಶ್ವರ್ಯ (ಗಾಯನ)
ವಿದುಷಿ ಅನುತ್ತಮ ಮುರಳಿ (ವಯೊಲಿನ್‍)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಫಣೀಂದ್ರ ಭಾಸ್ಕರ್‍ (ಮೃದಂಗ)
ವಿದುಷಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷಿ ಎಮ್‍.ಕೃಷ್ಣ (ಮೋರ್ಚಿಂಗ್‍)
ವಿದುಷಿ ಸುಕನ್ಯಾ ರಾಮಗೋಪಾಲ್‍ (ಘಟ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿದುಷಿ ರಾಧಾ ವಿಶ್ವಾನಾಥನ್‍ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
19-01-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಷಟ್‍ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್‍
20-01-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಷಟ್‍ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್‍
21-01-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಷಟ್‍ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್‍
22-01-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಷಟ್‍ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್‍
23-01-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಷಟ್‍ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್‍
24-01-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಷಟ್‍ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್‍
25-01-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಷಟ್‍ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್‍
26-01-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಷಟ್‍ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್‍
27-01-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಷಟ್‍ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್‍
28-01-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಷಟ್‍ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್‍
29-01-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಷಟ್‍ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್‍
30-01-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಷಟ್‍ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್‍
31-01-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಷಟ್‍ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್‍
01-02-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಷಟ್‍ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್‍
02-02-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಷಟ್‍ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್‍
03-02-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ -೮)
04-02-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ -೮)
05-02-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ -೮)
06-02-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ -೮)
07-02-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ -೮)
08-02-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ -೮)
09-02-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೮)
10-02-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೮)
11-02-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೮)
12-02-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೮)
13-02-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೮)
14-02-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೮)
15-02-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೮)
16-02-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಟಿ.ಆರ್‍.ಅನಂತರಾಮು
(ನಿವೃತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಭೂ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ)
ಬಿ.ಜಿ.ಲ್‍.ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಗತ್ತು
18-02-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ.ಎಸ್‍.ಯೋಗಾನಂದ
(ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶ್ರೀಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು)
ಭಾಷಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
19-02-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಎಸ್‍.ಆರ್.ವಿಜಯಶಂಕರ
(ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರು)
ಮಾಸ್ತಿ ಅವರ ಕಥೆಗಳು
21-02-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಶ್ರೀಶೈಲಾ ಮ.ಬದಾಮಿ
ಜಾಗತೀಕರಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು
22-02-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ||ಹಾಲ್ದೊಡ್ಡೇರಿ ಸುಧೀಂದ್ರ
(ನಿವೃತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಡಿ.ಆರ್‍.ಡಿ.ಓ; ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹಗಾರರು, ಬೆಂಗಳುರು)
ಮಂಗಳನತ್ತ ದೈತ್ಯ ಜಿಗಿತ
23-02-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ||ಅ.ರಾ.ಮಿತ್ರ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
ಕವಿ ಕೆ.ಎಸ್‍.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
24-02-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ
(ಪ್ರಾಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀ)
ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು
25-02-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ
(ಪ್ರಾಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀ)
ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು
26-02-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ
(ಪ್ರಾಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀ)
ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು
27-02-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ
(ಪ್ರಾಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀ)
ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು
28-02-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
Epilepsy Awareness Programme
02-03-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೯)
03-03-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೯)
04-03-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೯)
05-03-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೯)
06-03-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೯)
07-03-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೯)
09-03-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೯)
10-03-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೯)
11-03-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೯)
12-03-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೯)
13-03-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೯)
14-03-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಶ್ರೀಮಿಲಿಂದ್‍ ತುಲ್ಹಾನಾಕರ್ (ಜಲತರಂಗ್‍ ವಾದನ)
ಶ್ರೀಆರ್‍.ವಿ.ಹೆಗ್ಡೆ (ಬೀನ್‍ ವಾದನ)
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
15-03-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಂ.ಡಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‍
(Chairman, Centre for Policy Studies, Chennai)
ಭಾರತದ ಧರ್ಮಾನುಸಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ - ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
16-03-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30
Professor R.S.Deshpande
(Former Director, Institute for social and Economic change)
Union Budget - 2015-16
17-03-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಂ.ಕೆ.ಶ್ರೀಧರ
(ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಅವರ `ದೇವರು'
18-03-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
19-03-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
23-03-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
Workshop on Heavenly Marriage
25-03-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಎಸ್‍.ಆರ್‍.ವಿಜಯಶಂಕರ
(ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರು)
`ತೇಜಸ್ವಿ' ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
26-03-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಎಸ್‍.ಆರ್‍.ವಿಜಯಶಂಕರ
(ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರು)
ಕುವೆಂಪು ಕಾದಂಬರಿಗಳು
27-03-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಎಸ್‍.ಆರ್‍.ವಿಜಯಶಂಕರ
(ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರು)
ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರ ವಿಮರ್ಶಾ ಸಾಹಿತ್ಯ
29-03-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.30-8.00
ಸಂಗೀತ ಕಲಾರತ್ನ ವಿದ್ವಾನ್‍ ಎಸ್‍.ಶಂಕರ್ (ಗಾಯನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಬಿ.ರಘುರಾಮ್‍ (ವಯೊಲಿನ್‍)
ಎನ್‍.ವಾಸುದೇವ (ಮೃದಂಗ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
01-04-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ||ಜಿ.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು)
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೊಡುಗೆ
02-04-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ||ಜಿ.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು)
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಾನುವಾದಗಳು
03-04-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ||ಜಿ.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು)
ಕನ್ನಡ ಶತಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಶತಕ
04-04-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ-ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ
06-04-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೦)
07-04-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೦)
08-04-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೦)
09-04-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೦)
10-04-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೦)
11-04-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೦)
13-04-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‍
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ತಿರುಪ್ಪಾವೈ (ಸರಣಿ-೧)
14-04-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‍
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ತಿರುಪ್ಪಾವೈ (ಸರಣಿ-೧)
15-04-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‍
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ತಿರುಪ್ಪಾವೈ (ಸರಣಿ-೧)
16-04-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‍
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ತಿರುಪ್ಪಾವೈ (ಸರಣಿ-೧)
17-04-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಸಿ.ಎನ್‍.ರಾಮಚಂದ್ರನ್‍
(ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು; ಖ್ಯಾತ ವಿಮರ್ಶಕರು)
ಕನ್ನಡ ಮೌಖಿಕ ರಾಮಾಯಣಗಳು
18-04-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍
ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳ - ವಿನಯ; ಅಭಿಮಾನ-ಅಹಂಕಾರ
25-04-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍
ಬಾಣಭಟ್ಟನ `ಕಾದಂಬರಿ' ರಸಾಸ್ವಾದ
26-04-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍
ಬಾಣಭಟ್ಟನ `ಕಾದಂಬರಿ' ರಸಾಸ್ವಾದ
27-04-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍
ಬಾಣಭಟ್ಟನ `ಕಾದಂಬರಿ' ರಸಾಸ್ವಾದ
28-04-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍
ಬಾಣಭಟ್ಟನ `ಕಾದಂಬರಿ' ರಸಾಸ್ವಾದ
29-04-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍
ಬಾಣಭಟ್ಟನ `ಕಾದಂಬರಿ' ರಸಾಸ್ವಾದ
30-04-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍
ಬಾಣಭಟ್ಟನ `ಕಾದಂಬರಿ' ರಸಾಸ್ವಾದ
01-05-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
`ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ'
02-05-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
`ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ'
03-05-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
`ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ'
04-05-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ||ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
`ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ'
05-05-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್‍.ಎಲ್‍ ನಾಗೇಗೌಡರ ಕೊಡುಗೆ
06-05-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
(ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶ್ರೀಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ಇಂಡಾಲಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕರು, `ಮಲ್ಲಾರ' ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ)
`ರಂಗನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ದಿವಾಕರ'
07-05-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಜಿ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ರಂಗನಾಥಶರ್ಮ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೃತಿಗಳು
08-05-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಜಿ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ರಂಗನಾಥಶರ್ಮ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳು
09-05-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30
Sri. T. S. Krishna Murthy, IAS
(Former Chief Election Commissioner of India)
`Ethical Dilemmas in public Service'
10-05-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಹೆಚ್‍.ಎನ್‍.ಮುರಳೀಧರ
(ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಎ.ಪಿ.ಎಸ್‍.ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
`ಪುರಂದರದಾಸರ ಹಾಡಿನ ಹಾದಿ'
11-05-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೧)
12-05-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೧)
13-05-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೧)
14-05-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೧)
15-05-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೧)
16-05-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೧)
17-05-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ರಮಣಿ ಎಸ್‍.ಶಂಕರ್ (ಗಾಯನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಅಚ್ಯುತರಾವ್‍ (ವಯೊಲಿನ್‍)
ಪಂಡಿತ್‍ ಜಗದೀಶ ಕುರ್ತಕೋಟಿ (ತಬಲ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ರಘುನಂದನ್‍ (ವೇಣು ವಾದನ)
ಪುರಂದರದಾಸರ ೪೫೦ನೇ ಆರಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ `ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚನೆಗಳ' ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
18-05-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‍
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ತಿರುಪ್ಪಾವೈ (ಸರಣಿ-೨)
19-05-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‍
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ತಿರುಪ್ಪಾವೈ (ಸರಣಿ-೨)
20-05-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‍
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ತಿರುಪ್ಪಾವೈ (ಸರಣಿ-೨)
21-05-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‍
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ತಿರುಪ್ಪಾವೈ (ಸರಣಿ-೨)
22-05-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‍
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ತಿರುಪ್ಪಾವೈ (ಸರಣಿ-೨)
23-05-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪಂಡಿತ್‍ ಯೋಗೇಶ್‍ ಹುನ್ಸಾವಾಡ್ಕರ್‍
(ಗಾಯನ)
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
25-05-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೦)
26-05-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೦)
27-05-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೦)
28-05-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೦)
29-05-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೦)
30-05-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೦)
01-06-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೨)
02-06-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೨)
03-06-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೨)
04-06-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೨)
05-06-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೨)
06-06-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‍ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
08-06-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ
(ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ
09-06-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ
(ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ
10-06-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ
(ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ
11-06-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ
(ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ
12-06-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ
(ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ
13-06-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
15-06-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕೆ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ
ದಶಾವತಾರಗಳು
16-06-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕೆ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ
ದಶಾವತಾರಗಳು
17-06-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕೆ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ
ದಶಾವತಾರಗಳು
18-06-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೩)
19-06-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೩)
20-06-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೩)
21-06-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೩)
22-06-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೩)
23-06-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೩)
24-06-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೩)
25-06-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೩)
26-06-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಹೆಚ್‍.ಎಸ್‍.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‍ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್‍ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೩)
27-06-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪಂಡಿತ್‍ ಶ್ರೀಧರ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
28-06-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
`ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ' (ಸರಣಿ-೧೧)
29-06-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
`ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ' (ಸರಣಿ-೧೧)
30-06-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್‍ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
`ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ' (ಸರಣಿ-೧೧)
01-07-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಉಮಾಕಾಂತ ಭಟ್ಟ
(ಪ್ರಾಚೀನ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜು, ಮೇಲುಕೋಟೆ)
ರಾಮಾಯಣದ ರಸಪ್ರಸಂಗಗಳು
02-07-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಉಮಾಕಾಂತ ಭಟ್ಟ
(ಪ್ರಾಚೀನ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜು, ಮೇಲುಕೋಟೆ)
ರಾಮಾಯಣದ ರಸಪ್ರಸಂಗಗಳು
03-07-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಉಮಾಕಾಂತ ಭಟ್ಟ
(ಪ್ರಾಚೀನ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜು, ಮೇಲುಕೋಟೆ)
ರಾಮಾಯಣದ ರಸಪ್ರಸಂಗಗಳು
04-07-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಉಮಾಕಾಂತ ಭಟ್ಟ
(ಪ್ರಾಚೀನ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜು, ಮೇಲುಕೋಟೆ)
ರಾಮಾಯಣದ ರಸಪ್ರಸಂಗಗಳು
05-07-2015
ಭಾನುವಾರ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30-12.00
ಡಾ||ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ ((ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳು; ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು))
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ ((ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ)
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಡಾ||ಎಸ್.ಆರ್.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ
ವೇದಭೂಷಣ ಡಾ||ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಪಠಿಸಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಋಗ್ವೇದ ಸಿ.ಡಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾನಕೀಜೀವನಮ್ ಗ್ರಂಥಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ
06-07-2015
ಸೋಮವಾರ
6.30-8.00
Dr.Sibichen K.Mathaew, IRS
(Adviser, Telecom Regulatory Authority of India)
``When the Boss is Wrong-Making and Unmaking of the Leader Within you"
07-07-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕಾರ್ತಿಕ್
`ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು'
08-07-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್
(ಪ್ರವಚನ)
`ವೇದಾಂತ ವಾಙ್ಮಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ'
09-07-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್
(ಪ್ರವಚನ)
`ವೇದಾಂತ ವಾಙ್ಮಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ'
10-07-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದುಷಿ ವಾಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್ (ವೇಣು ವಾದನ)
ವಿದುಷಿ ಪ್ರೇಮಾ ವಿವೇಕ್ (ವಯೊಲಿನ್)
ವಿದುಷಿ ಶುಭಾ ಸಂತೋಷ್ (ವೀಣೆ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಸ್.ಅಶೋಕ್ (ಮೃದಂಗ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
11-07-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಡಾ||ರವೀಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಕಾಟೋಟಿ (ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ)
ಪಂಡಿತ್ ಸಮೀರ್ರಾವ್ (ಬಾನ್ಸುರಿ)
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ - ಜುಗಲ್ಬಂದಿ
13-07-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗೆಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೪)
14-07-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗೆಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೪)
15-07-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗೆಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೪)
16-07-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗೆಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೪)
17-07-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗೆಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೪)
18-07-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗೆಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೪)
19-07-2015
ಭಾನುವಾರ
6.30
Smt.Nalini Prabhakaran (Guide, Oneness University)
Sri Prabhakaran (Guide, Oneness University)
``Science - Spirituality and God"
20-07-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
21-07-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
22-07-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
23-07-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
24-07-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
28-07-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೧)
29-07-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೧)
30-07-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೧)
01-08-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಉಪನ್ಯಾಸ:ಡಾ||ಎಂ.ಕೆ.ಶ್ರೀಧರ್
(ಕುಲಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು - ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
03-08-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೫)
04-08-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೫)
05-08-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೫)
06-08-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೫)
07-08-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೫)
08-08-2015
ಶನಿವಾರ
6.30 p.m.
Dr.B.V.Acharya
(Senior Counsel and Former Advocate-General, Govt.of Karnataka)
Combating Corruption
10-08-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಡಿ.ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್
(ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಾ||ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು)
Contemporary Relevance of Gandhian Values
11-08-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಆರ್.ಶಂಕರ
ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಕಾವ್ಯಗಳು
12-08-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಆರ್.ಶಂಕರ
ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಕಾವ್ಯಗಳು
13-08-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಫ್ರೊ||ಅ.ರಾ.ಮಿತ್ರ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
`ರಾಮಾಯಣ-ಮಹಾಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಸಂಗತಿಗಳು'
14-08-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಫ್ರೊ||ಅ.ರಾ.ಮಿತ್ರ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
`ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ಹಳೆ ಕವಿಗಳು'
17-08-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೨)
18-08-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೨)
19-08-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೨)
20-08-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೨)
21-08-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೨)
22-08-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದುಷಿ ಸೀತಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ (ಗಾಯನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ (ವಯೊಲಿನ್)
ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್.ಕಾರ್ತಿಕ್ (ಮೃದಂಗ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
23-08-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹರಿದಿನಗಳು (ಸರಣಿ-೧)
24-08-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹರಿದಿನಗಳು (ಸರಣಿ-೧)
25-08-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹರಿದಿನಗಳು (ಸರಣಿ-೧)
26-08-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹರಿದಿನಗಳು (ಸರಣಿ-೧)
27-08-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹರಿದಿನಗಳು (ಸರಣಿ-೧)
30-08-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
ಪಾತಂಜಲ ಯೋಗಸೂತ್ರ
31-08-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ರಾಘವಾಂಕನ `ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಕಾವ್ಯ'
01-09-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ರಾಘವಾಂಕನ `ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಕಾವ್ಯ'
02-09-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ರಾಘವಾಂಕನ `ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಕಾವ್ಯ'
07-09-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಕೆ.ಎಸ್.ಕಣ್ಣನ್
(ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಮಂಡಲಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಪನಿಷತ್
08-09-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಕೆ.ಎಸ್.ಕಣ್ಣನ್
(ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಮಂಡಲಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಪನಿಷತ್
09-09-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿತ್ಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಚಿನ್ಮಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಮಂಡ್ಯ)
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜೀವನ ದರ್ಶನ
10-09-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿತ್ಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಚಿನ್ಮಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಮಂಡ್ಯ)
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜೀವನ ದರ್ಶನ
11-09-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿತ್ಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಚಿನ್ಮಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಮಂಡ್ಯ)
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜೀವನ ದರ್ಶನ
12-09-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದುಷಿ ಜೆ.ಯೋಗವಂದನ (ವೀಣೆ)
ವಿದುಷಿ ಸೌಮ್ಯ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ (ವಯೊಲಿನ್)
ವಿದುಷಿ ರಂಜನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಮೃದಂಗ)
ವಿದುಷಿ ಸುಕನ್ಯಾ ರಾಮಗೋಪಾಲ್ (ಘಟ ತರಂಗ್; ಘಟಂ; ಕೊನ್ನಕೋಲು)
ವಿದುಷಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ (ಮೋರ್ಚಿಂಗ್)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ:ಲಯ-ರಾಗ-ಸಮರ್ಪಣ ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ತ್ರೀ ತಾಳ ತರಂಗ ತಂಡದವರಿಂದ
18-09-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೬)
19-09-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೬)
20-09-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೬)
21-09-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೬)
22-09-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೬)
23-09-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೩)
24-09-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೩)
25-09-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೩)
26-09-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೩)
28-09-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೪)
29-09-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೪)
30-09-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೪)
01-10-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಕೆ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು; ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಕರ್ನಾಟಕ)
ಸಾರ್ವಜನಿಕದಲ್ಲಿ ವಿ.ಸೀ.ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ
03-10-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಡಾ||ರವಿಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಕಾಟೋಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಸಪ್ತರಂಗ ಸಂವಾದಿನಿ - ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ
04-10-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೭)
05-10-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೭)
06-10-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೭)
07-10-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೭)
08-10-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೭)
09-10-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಕೆ.ಸಿ.ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ
(ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ)
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು
10-10-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದುಷಿ ನೀಲಮ್ಮ ಕೊಡ್ಳಿ (ಗಾಯನ (ಪಂಡಿತ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು))
ಪಂಡಿತ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ್ (ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ)
ಪಂಡಿತ್ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕಡಕೋಳ್ (ತಬಲ)
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
13-10-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೫)
14-10-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೫)
15-10-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೫)
16-10-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೫)
17-10-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೫)
25-10-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಭರ್ತೃಹರಿಯ `ಶತಕತ್ರಯ'
26-10-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಭರ್ತೃಹರಿಯ `ಶತಕತ್ರಯ'
27-10-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಭರ್ತೃಹರಿಯ `ಶತಕತ್ರಯ'
28-10-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಭರ್ತೃಹರಿಯ `ಶತಕತ್ರಯ'
29-10-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಭರ್ತೃಹರಿಯ `ಶತಕತ್ರಯ'
30-10-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಭರ್ತೃಹರಿಯ `ಶತಕತ್ರಯ'
31-10-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಭರ್ತೃಹರಿಯ `ಶತಕತ್ರಯ'
01-11-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಭರ್ತೃಹರಿಯ `ಶತಕತ್ರಯ'
02-11-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಭರ್ತೃಹರಿಯ `ಶತಕತ್ರಯ'
03-11-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಭರ್ತೃಹರಿಯ `ಶತಕತ್ರಯ'
04-11-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಭರ್ತೃಹರಿಯ `ಶತಕತ್ರಯ'
05-11-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಭರ್ತೃಹರಿಯ `ಶತಕತ್ರಯ'
06-11-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಭರ್ತೃಹರಿಯ `ಶತಕತ್ರಯ'
07-11-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಭರ್ತೃಹರಿಯ `ಶತಕತ್ರಯ'
13-11-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ:ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹರಿದಿನಗಳು (ಸರಣಿ-೨)
14-11-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ:ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹರಿದಿನಗಳು (ಸರಣಿ-೨)
15-11-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ:ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹರಿದಿನಗಳು (ಸರಣಿ-೨)
16-11-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ:ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹರಿದಿನಗಳು (ಸರಣಿ-೨)
17-11-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ:ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹರಿದಿನಗಳು (ಸರಣಿ-೨)
18-11-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ:ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹರಿದಿನಗಳು (ಸರಣಿ-೨)
19-11-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ:ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹರಿದಿನಗಳು (ಸರಣಿ-೨)
20-11-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ:ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹರಿದಿನಗಳು (ಸರಣಿ-೨)
21-11-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ:ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹರಿದಿನಗಳು (ಸರಣಿ-೨)
22-11-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ:ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹರಿದಿನಗಳು (ಸರಣಿ-೨)
24-11-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೬)
25-11-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೬)
26-11-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೬)
27-11-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೬)
28-11-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೬)
30-11-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ||ಡೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ
ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಲುಮೆ ಗೀತೆಗಳು
01-12-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ
(ಪತ್ರಕರ್ತರು)
ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಭಾಗವತರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ
02-12-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರ `ಶತಶ್ಲೋಕೀ'
03-12-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರ `ಶತಶ್ಲೋಕೀ'
08-12-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೮)
09-12-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೮)
10-12-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೮)
11-12-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೮)
12-12-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||ರಾ.ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-೧೮)
13-12-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ಪಂಡಿತ ಜಯರ್ತಿರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
14-12-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ಪಂಡಿತ ಜಯರ್ತಿರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
15-12-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ಪಂಡಿತ ಜಯರ್ತಿರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
16-12-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ಪಂಡಿತ ಜಯರ್ತಿರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
17-12-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ಪಂಡಿತ ಜಯರ್ತಿರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
18-12-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ಪಂಡಿತ ಜಯರ್ತಿರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
19-12-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ಪಂಡಿತ ಜಯರ್ತಿರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
20-12-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ಪಂಡಿತ ಜಯರ್ತಿರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
21-12-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ಪಂಡಿತ ಜಯರ್ತಿರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
22-12-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ:ಪಂಡಿತ ಜಯರ್ತಿರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
23-12-2015
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೭)
24-12-2015
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೭)
25-12-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೭)
26-12-2015
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೭)
27-12-2015
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೭)
28-12-2015
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-೧೭)
29-12-2015
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೋ||ಬಿ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜರಾವ್
(Director; COMADEM Intenational, UK)
Who civilised ``Bharat"
01-01-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.3೦-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿದಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(Founder and Trustee, FOWAI FORUM, Mumbai)
Facets of Self-knowledge in the Upasnishads
02-01-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.3೦-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿದಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(Founder and Trustee, FOWAI FORUM, Mumbai)
Facets of Self-knowledge in the Upasnishads
03-01-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.3೦-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿದಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(Founder and Trustee, FOWAI FORUM, Mumbai)
Facets of Self-knowledge in the Upasnishads
04-01-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿದಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(Founder and Trustee, FOWAI FORUM, Mumbai)
Facets of Self-knowledge in the Upasnishads
05-01-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿದಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(Founder and Trustee, FOWAI FORUM, Mumbai)
Facets of Self-knowledge in the Upasnishads
06-01-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿದಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(Founder and Trustee, FOWAI FORUM, Mumbai)
Facets of Self-knowledge in the Upasnishads
07-01-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಭಟ್ಟನಾರಾಯಣ ಕವಿಯ `ವೇಣೀಸಂಹಾರ ನಾಟಕ'- ಒಂದು ಪರಿಚಯ
08-01-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ.ಗಣೇಶ್
ಭಟ್ಟನಾರಾಯಣ ಕವಿಯ `ವೇಣೀಸಂಹಾರ ನಾಟಕ'- ಒಂದು ಪರಿಚಯ
09-01-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಕುಮಾರಿ ಎಸ್.ಐಶ್ವರ್ಯ (ಗಾಯನ(ಭಾರತರತ್ನ ಡಾ|| ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗಳು))
ವಿದ್ವಾನ್ ಸಿ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (ವಯೊಲಿನ್)
ವಿದ್ವಾನ್ ಆನೂರು ಅನಂತಕೃಷ್ಣಶರ್ಮಾ (ಮೃದಂಗ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಸುನಾದ್ ಆನೂರ್ (ಖಂಜಿರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
10-01-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.00-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಅಷ್ಟಾವಧಾನ
11-01-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.15
ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್. ಪರಮಶಿವನ್
(ಖ್ಯಾತ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು)
ರಂಗಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ
12-01-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ
(ಖ್ಯಾತ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು)
ಹಂಪಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ತ್ವ
13-01-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ||ಸಾ. ಶಿ. ಮರುಳಯ್ಯ
(ಖ್ಯಾ‌ತ ಸಾಹಿತಿಗಳು)
ಕುವೆಂಪು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ `ದರ್ಶನ'
16-01-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಡಾ|| ಜಯಪ್ರದಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ - ಕೊಳಲು ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
17-01-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪಂಡಿತ್ ಪ್ರಣಮಿತಾರಾಯ್ ಮುಖರ್ಜಿ (ಗಾಯನ (ಪಂಡಿತ್ ವಿನಾಯಕ ತೊರವಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯೆ))
ಪಂಡಿತ್ ಡಾ|| ರವೀಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಕಾಟೋಟಿ (ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ)
ಪಂಡಿತ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಕೋಡ್ (ತಬಲ)
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
20-01-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾ‌ಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು
21-01-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾ‌ಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು
22-01-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾ‌ಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು
23-01-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾ‌ಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು
24-01-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾ‌ಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು
25-01-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾ‌ಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು
26-01-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾ‌ಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು
27-01-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾ‌ಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು
28-01-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾ‌ಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು
29-01-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾ‌ಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು
30-01-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾ‌ಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು
31-01-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾ‌ಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು
01-02-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-18)
02-02-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-18)
03-02-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-18)
04-02-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-18)
05-02-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-18)
06-02-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-18)
07-02-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಗಲನಾಥಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕಂಡಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ
08-02-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಗಲನಾಥಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್
(ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕಂಡಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ
09-02-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-19)
10-02-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-19)
11-02-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-19)
12-02-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-19)
13-02-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಬಸವಪ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ `ದಮಯಂತೀ ಸ್ವಯಂವರ' - ಒಂದು ಪರಿಚಯ
14-02-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಬಸವಪ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ `ದಮಯಂತೀ ಸ್ವಯಂವರ' - ಒಂದು ಪರಿಚಯ
15-02-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ|| ಎಂ. ಆರ್. ನಾಗರಾಜು
(ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಮಾಜಿಕೀಕರಣ
16-02-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ
(ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು; ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕರು)
ಮಧ್ಯಂತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೇ ನಿಂತಿದ್ದೇಕೆ?
17-02-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
(ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ಬರಹಗಾರರು)
ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಸಾಹಿತಿಗಳು
18-02-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಸ್. ಸತ್ಯು
(ಹಿರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು)
ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳು
19-02-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ನಾಡೋಜ ಎಂ. ಹೆಚ್. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು; ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ)
ಶ್ರೀರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ
20-02-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
24-02-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
25-02-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
26-02-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
27-02-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
28-02-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
29-02-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
01-03-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
02-03-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
03-03-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
04-03-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
05-03-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
08-03-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-20)
09-03-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-20)
10-03-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-20)
11-03-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-20)
12-03-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-20)
14-03-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
Dr. A. Ravindra
(Former Chief Secretary, Govt. of Karnataka and Chairman, Institute for Social and Economic Change)
UNION BUDGET - 2016-17
15-03-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಮೂನ
(ನಿರ್ದೇಶಕರು, `ಆರಂಭ' ಮತ್ತು ಹಾವ್ಯಾಸಿ ಬರಹಗಾರರು)
ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ
16-03-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಟಿ. ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರೀ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು; ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಕವಿ ಕಥೆಗಳು
17-03-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಟಿ. ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರೀ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು; ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಓದು ಹೇಗಿರಬಹುದು?
18-03-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ನೀಲಾಂಬರಿ ತಂಡದವರಿಂದ
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
21-03-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ
(ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ
22-03-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ
(ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ
23-03-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ
(ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ
24-03-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ
(ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ
25-03-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ
(ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ
26-03-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ
(ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ
02-04-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ||ಜಿ. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು)
ಕನ್ನಡ ಕೃಷ್ಣಕರ್ಣಾ‌ಮೃತದ ಕಾವ್ಯಗಳು
04-04-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ|| ಮಂಗಳಾಕುಮಾರಿ
(ನಿವೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
ಮಹಾಭಾರತದ ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳು
05-04-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ|| ಮಂಗಳಾಕುಮಾರಿ
(ನಿವೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
ಮಹಾಭಾರತದ ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳು
06-04-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ|| ಮಂಗಳಾಕುಮಾರಿ
(ನಿವೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
ಮಹಾಭಾರತದ ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳು
07-04-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ
(ಖ್ಯಾ‌ತ ಕವಿಗಳು)
ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
09-04-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಪ್ರಾ. ಚಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ(ಕರಾಡ್) (ಗಾಯನ)
ಅವಿನಾಶ ಪಾಟೀಲ್(ಪುಣೆ) (ತಬಲ ಸೋಲೊ)
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
11-04-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ (ಸರಣಿ-2)
12-04-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ (ಸರಣಿ-2)
13-04-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ (ಸರಣಿ-2)
14-04-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ (ಸರಣಿ-2)
15-04-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ (ಸರಣಿ-2)
16-04-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಪ್ರೊ|| ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್
(ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
ಪರಿಸರ - ಒಂದು ನೋಟ
18-04-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕೆ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ
ದಶಾವತಾರ (ಸರಣಿ - 2)
19-04-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕೆ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ
ದಶಾವತಾರ (ಸರಣಿ - 2)
20-04-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕೆ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ
ದಶಾವತಾರ (ಸರಣಿ - 2)
21-04-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಕೆ. ಎಸ್. ಕಣ್ಣನ್
(ಪ್ರಾಚರ್ಯರು, ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು)
ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಜೀ ಅವರ `ಗಜೇಂದ್ರಮೋಕ್ಷ'
22-04-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-6.25
ವಿದ್ವಾ ನ್ ಎಸ್. ಶಂಕರ್
(ಸಂಗೀತ ಕಲಾರತ್ನ)
ಭಾರತರತ್ನ ಡಾ|| ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದ ಆಚರಣೆ - ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ - ಸ್ವರಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ
22-04-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.15
ಭಾರತರತ್ನ ಡಾ|| ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದ ಆಚರಣೆ - ಡಾ|| ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ
23-04-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದುಷಿ ವಾರಿಜಾಶ್ರೀ (ಗಾಯನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಅಚ್ಯುತರಾವ್ (ವಯೊಲಿನ್)
ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆ. ಯು. ಜಯಚಂದ್ರರಾವ್ (ಮೃದಂಗ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಭಾರತರತ್ನ ಡಾ|| ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದ ಆಚರಣೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
24-04-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.30-8.00
ಸಂಗೀತ ಕಲಾರತ್ನ ವಿದ್ವಾನ್ ಎಸ್. ಶಂಕರ್ (ಗಾಯನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಡಾ||ಕೆ. ವಿ. ಕೃಷ್ಣ (ತಿರುಪತಿ) (ವಯೊಲಿನ್)
ವಿದ್ವಾನ್ ನಂಜಿತ ಎ. ಆರ್. ಅರುಳ್ (ಮೃದಂಗ (ತಿರುವನಂತಪುರಂ))
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಸ್. ಬಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ (ಮೋರ್ಚಿಂಗ್)
ಭಾರತರತ್ನ ಡಾ|| ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದ ಆಚರಣೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
25-04-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ. ಆರ್. ಪ್ರಭಾಕರ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಸಂಗೀತ ಕಲಾರತ್ನ ವಿದ್ವಾನ್ ಎಸ್. ಶಂಕರ್ (ಗಾಯನ)
ಸಂಗೀತ ಕಲಾರತ್ನ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಪಿ. ಶಶಿಧರ (ಗಾಯನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್. ಅಚ್ಯುತರಾವ್ (ವಯೊಲಿನ್)
ವಿದ್ವಾನ್ ವಿ. ಕೃಷ್ಣ (ವೃದಂಗ)
`ಸೀತಾಕಲ್ಯಾಣ' ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
26-04-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಬಾಣಭಟ್ಟನ `ಕಾದಂಬರಿ' ರಸಾಸ್ವಾದ (ಸರಣಿ - 2)
27-04-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಬಾಣಭಟ್ಟನ `ಕಾದಂಬರಿ' ರಸಾಸ್ವಾದ (ಸರಣಿ - 2)
28-04-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಬಾಣಭಟ್ಟನ `ಕಾದಂಬರಿ' ರಸಾಸ್ವಾದ (ಸರಣಿ - 2)
29-04-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಬಾಣಭಟ್ಟನ `ಕಾದಂಬರಿ' ರಸಾಸ್ವಾದ (ಸರಣಿ - 2)
30-04-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಬಾಣಭಟ್ಟನ `ಕಾದಂಬರಿ' ರಸಾಸ್ವಾದ (ಸರಣಿ - 2)
01-05-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾನ್ ಎನ್. ರಂಗನಾಥಶರ್ಮಾ‌ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದ ಪ್ರೌಢೋಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ
02-05-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾನ್ ಎನ್. ರಂಗನಾಥಶರ್ಮಾ‌ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದ ಪ್ರೌಢೋಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ
03-05-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾನ್ ಎನ್. ರಂಗನಾಥಶರ್ಮಾ‌ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದ ಪ್ರೌಢೋಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ
04-05-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾನ್ ಎನ್. ರಂಗನಾಥಶರ್ಮಾ‌ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದ ಪ್ರೌಢೋಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ
05-05-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ನಾ. ಗೀತಾಚಾರ್ಯ
(ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು)
ವಚನಪಿತಾಮಹ ಡಾ|| ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ - ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ
06-05-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಬಾಣಭಟ್ಟನ `ಕಾದಂಬರಿ' ರಸಾಸ್ವಾದ (ಸರಣಿ -3)
07-05-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಬಾಣಭಟ್ಟನ `ಕಾದಂಬರಿ' ರಸಾಸ್ವಾದ (ಸರಣಿ -3)
08-05-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಬಾಣಭಟ್ಟನ `ಕಾದಂಬರಿ' ರಸಾಸ್ವಾದ (ಸರಣಿ -3)
09-05-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
Hon'ble Justice Dr. S. Rajendra Babu
(Former Chief Justice of India)
`Relevance of Gopal Krishna Gokhale in Today's India'
10-05-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪ್ರೊ|| ಆರ್. ಎಲ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ
(ನಿವೃತ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
`ಗೋಖಲೆ ಪರಂಪರೆ'
11-05-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
Hon'ble Justice M. F. Saldanha
(Former Judge, High Court of Karnataka)
`ಗೋಖಲೆ ಪರಂಪರೆ'
12-05-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
Hon'ble Justice Dr. N. Santosh Hegde
(Former Judge, Supreme Court of India and former Lokayukta, Karnataka)
`ಗೋಖಲೆ ಪರಂಪರೆ'
13-05-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ
ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ
16-05-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
17-05-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
18-05-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
19-05-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
20-05-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
21-05-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಸಿತಾರ್ ವಾದನ: ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಗೊನಹಾಲು
(ಪಂಡಿತ್ ಅರವಿಂದ್ ಫಾರೀಕ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು)
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
27-05-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-21)
28-05-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-21)
29-05-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-21)
30-05-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-21)
31-05-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-21)
01-06-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
02-06-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
03-06-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
04-06-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
05-06-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
06-06-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
07-06-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
`ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ' (ಸರಣಿ-22)
08-06-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
`ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ' (ಸರಣಿ-22)
09-06-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
`ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ' (ಸರಣಿ-22)
10-06-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
`ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ' (ಸರಣಿ-22)
11-06-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
`ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ' (ಸರಣಿ-22)
13-06-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಸಪಾದ ಜನ್ಮ ಶತೋತ್ಸವ ವರ್ಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
14-06-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಸಪಾದ ಜನ್ಮ ಶತೋತ್ಸವ ವರ್ಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
15-06-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಸಪಾದ ಜನ್ಮ ಶತೋತ್ಸವ ವರ್ಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
20-06-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್
21-06-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್
22-06-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್
23-06-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್
24-06-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ
(Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್
25-06-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಶ್ರೀಧರ್ (ಹಾರ್ಮೊನಿಯಂ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ)
ಶ್ರೀ ರೋಹಿತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ (ಹಾರ್ಮೊನಿಯಂ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ)
ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (ಗಾಯನ)
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ
27-06-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
28-06-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
29-06-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
30-06-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾ‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
01-07-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30
Dr. Sibichen K. Mathew, IRS (Adviser, Telecom Regulatory Authority of India)
(Talk)
``Sweet Tongue to Iron Hand - The Character and Conduct of Our Financial Institutions"
02-07-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
(ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ)
``Sweet Tongue to Iron Hand - The Character and Conduct of Our Financial Institutions"
04-07-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಎನ್. ರಂಗನಾಥಶರ್ಮರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ರಸಪ್ರಸಂಗಗಳು
05-07-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಎನ್. ರಂಗನಾಥಶರ್ಮರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ರಸಪ್ರಸಂಗಗಳು
06-07-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎನ್. ಎಮ್. ಕೆ. ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಎನ್. ರಂಗನಾಥಶರ್ಮರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ರಸಪ್ರಸಂಗಗಳು
08-07-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಅನಂತಶರ್ಮಾ ಭುವನಗಿರಿ (ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರು)
(ಪ್ರವಚನ)
ವಿಷಯ: `ಪರಮಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ'
09-07-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಅನಂತಶರ್ಮಾ ಭುವನಗಿರಿ (ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರು)
(ಪ್ರವಚನ)
ವಿಷಯ: `ಪರಿಶುದ್ಧ ವೇದಾಂತಸಾರ'
11-07-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-23)
12-07-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-23)
13-07-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-23)
14-07-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-23)
15-07-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-23)
16-07-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ (ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
17-07-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ (ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
18-07-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ (ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
19-07-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ (ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
20-07-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ (ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ
21-07-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಕುಮಾರಿ ಭೂಮಿಕಾ ಮಧುಸೂದನ್ (ಗಾಯನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ವೈಭವ್ ರಮಣಿ (ವಯೊಲಿನ್)
ವಿದ್ವಾನ್ ಆನೂರು ವಿನೋದ್ ಶ್ಯಾಮ್ (ಮೃದಂಗ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
22-07-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ (ವಾಚನ)
ಮತ್ತೂರು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಅವಧಾನಿ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ
23-07-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ (ವಾಚನ)
ಮತ್ತೂರು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಅವಧಾನಿ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ
24-07-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ (ವಾಚನ)
ಮತ್ತೂರು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಅವಧಾನಿ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ
25-07-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ (ಸರಣಿ-4)
26-07-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ (ಸರಣಿ-4)
27-07-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ (ಸರಣಿ-4)
28-07-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ (ಸರಣಿ-4)
29-07-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್
30-07-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್
31-07-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್
01-08-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್
02-08-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್
03-08-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್
04-08-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್
05-08-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್
06-08-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್
07-08-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್
08-08-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್
09-08-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್
10-08-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ (ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್
13-08-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಯ್ಯ ಕರದಳ್ಳಿ (ರಾಜ್ಯ ಸಹ-ಸಂಯೋಜಕರು, ಸ್ವದೇಶೀ ಜಾಗರಣ ಮಂಚ್)
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ವಿಷಯ: ಸ್ವದೇಶೀ ಆರ್ಥಿಕತೆ
18-08-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-24)
19-08-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-24)
20-08-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-24)
21-08-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-24)
22-08-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-24)
23-08-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಡಾ|| ಕೆ. ಪಿ. ಪುತ್ತೂರಾಯ
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ವಿಷಯ: ಬದುಕುವ ಕಲೆ
24-08-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಡಾ|| ಕೆ. ಪಿ. ಪುತ್ತೂರಾಯ
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ವಿಷಯ: ಮಾತಿನ ಬೆಲೆ-ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆ
26-08-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ
27-08-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ
28-08-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ
29-08-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ
30-08-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ
31-08-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆ. ಎಲ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಜೋಯಿಸ್
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ಮಾನವ ಮತ್ತು ಯೋಗ
01-09-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆ. ಎಲ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಜೋಯಿಸ್
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ಯೋಗ ಮತ್ತು ಋಷಿಸಂಸ್ಕೃತಿ
02-09-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆ. ಎಲ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಜೋಯಿಸ್
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ಮಹಾಯೋಗಿ ಶ್ರೀರಂಗ
06-09-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಕೆ. ಪಿ. ಪುತ್ತೂರಾಯ
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ವಿಷಯ: ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?
07-09-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಕೆ. ಪಿ. ಪುತ್ತೂರಾಯ
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ವಿಷಯ: ಓರ್ವ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
08-09-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ (ಅದ್ವೈತವೇದಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ತಿರುಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
(ಪ್ರವಚನ)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವೈಭವ
09-09-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ (ಅದ್ವೈತವೇದಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ತಿರುಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
(ಪ್ರವಚನ)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವೈಭವ
10-09-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ (ಅದ್ವೈತವೇದಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ತಿರುಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
(ಪ್ರವಚನ)
ಸಾಧನಚತುಷ್ಟಯ
11-09-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಧರ ಸಾಗರ್ (ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್ ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಸ್. ಶಶಿಧರ (ವಯೊಲಿನ್)
ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್. ಗಣೇಶ (ಮೃದಂಗ)
ವಿದ್ವಾನ್ ನಾಗಭೂಷಣ (ತಬಲ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
12-09-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಗಲನಾಥಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್ (ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕಂಡಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ
13-09-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಗಲನಾಥಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್ (ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕಂಡಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ
16-09-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-5)
17-09-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-5)
18-09-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-5)
19-09-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-5)
20-09-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-5)
21-09-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-5)
22-09-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ
23-09-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ
24-09-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-25)
25-09-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-25)
26-09-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-25)
27-09-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-25)
28-09-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-25)
29-09-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ತುಮಕೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಾನಂದರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ `ಯೋಗ'
30-09-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ತುಮಕೂರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಾನಂದರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ `ಯೋಗ'
01-10-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ವಿಷಯ: ವಿ. ಸೀ. ಅವರ ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧಗಳು
03-10-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-6)
04-10-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-6)
05-10-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-6)
06-10-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-6)
07-10-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-6)
08-10-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಶ್ರೀ ನಯನ್ ಯಾವಗಲ್ (ಗಾಯನ)
ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಯಾವಗಲ್ (ತಬಲ)
ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಭಟ್ (ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ)
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
12-10-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ (ಸಾಹಿತಿಗಳು; ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ)
(ಡಿ. ವಿ. ಜಿ. ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪನ್ಯಾಸ)
ವಿಷಯ: ಡಿ. ವಿ. ಜಿ. ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಮಾದರಿ
13-10-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-7)
14-10-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-7)
15-10-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-7)
16-10-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-7)
17-10-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-7)
19-10-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ವೈ. ವಿ. ಗುಂಡೂರಾವ್ (ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತರಬೇತುದಾರರು)
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ವಿಷಯ: ಕೈಲಾಸಂ ಅವರ ತಾವ್ರೆಕೆರೆ
20-10-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಕೆ. ಎಸ್. ಕಣ್ಣನ್ (ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಶ್ರೀ ಗೀತಮ್ಮ ಭಟ್ಟ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ಕಪಿನೀಪತಿ ಭಟ್ಟ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ - ಅಭ್ಯಂಕರ ಭಾಷ್ಯ
21-10-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಕೆ. ಎಸ್. ಕಣ್ಣನ್ (ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಶ್ರೀ ಗೀತಮ್ಮ ಭಟ್ಟ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ಕಪಿನೀಪತಿ ಭಟ್ಟ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ - ಅಭ್ಯಂಕರ ಭಾಷ್ಯ
22-10-2016
ಶನಿವಾರ
11.00 A.M.
Hon'ble Justice M. N. Venkatachaliah (Former Chief Justice of India)
(G. S. Vishveshwara Memorial Lecture - Talk)
ವಿಷಯ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ - ಅಭ್ಯಂಕರ ಭಾಷ್ಯ
22-10-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-26)
23-10-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-26)
24-10-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-26)
25-10-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-26)
26-10-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-26)
27-10-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-26)
01-11-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-27)
02-11-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-27)
03-11-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-27)
04-11-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-27)
05-11-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-27)
07-11-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಗಲನಾಥಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್ (ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ದಿವ್ಯಭಾವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು
08-11-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಗಲನಾಥಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್ (ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ದಿವ್ಯಭಾವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು
09-11-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಗಲನಾಥಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್ (ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ದಿವ್ಯಭಾವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು
10-11-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಗಲನಾಥಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್ (ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ದಿವ್ಯಭಾವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು
11-11-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಗಲನಾಥಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್ (ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು)
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ದಿವ್ಯಭಾವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು
12-11-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ (Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್
13-11-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ (Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್
14-11-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ (Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್
15-11-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ (Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್
16-11-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ (Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore)
(ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್
18-11-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ (ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
19-11-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ (ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
20-11-2016
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ (ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
21-11-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ (ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
22-11-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ (ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
23-11-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ (ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
24-11-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ (ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
25-11-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ (ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
26-11-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ (ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
01-12-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಡಿತ
(ಹರಿಹರ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಜ್ಞಾಪಕೋಪನ್ಯಾಸ)
ವಿಷಯ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ
02-12-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ (ಅದ್ವೈತವೇದಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ತಿರುಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದ ವೃತ್ತಾಂತಸಾರಸರ್ವಸ್ವ
03-12-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ (ಅದ್ವೈತವೇದಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ತಿರುಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ
06-12-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಡಾ|| ಮೇಖಲಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು; ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ)
(ಉಪನ್ಯಾಸ)
ವಿಷಯ: ಶತಮಾನದ ಕವಿ ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
10-12-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ಡಾ|| ನವನೀತ ಚೌಧರಿ (ಡೆಲ್ಲಿ) (ಗಾಯನ)
ಪಂಡಿತ್ ವ್ಯಾಸಮೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ (ತಬಲ)
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಆದರ್ಶ ಶೆಣೈ (ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ)
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
12-12-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-8)
13-12-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-8)
14-12-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-8)
15-12-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-8)
16-12-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ (ವಾಚನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾಚನ-ವಾದನ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸರಣಿ-8)
17-12-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದುಷಿ ಮಧುರಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು
(ಗಾಯನ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ
19-12-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-28)
20-12-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-28)
21-12-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-28)
22-12-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-28)
23-12-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-28)
24-12-2016
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ (ಸರಣಿ-28)
26-12-2016
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೀವನ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶ
27-12-2016
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೀವನ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶ
28-12-2016
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೀವನ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶ
29-12-2016
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೀವನ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶ
30-12-2016
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-7.45
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಭಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
(ಪ್ರವಚನಮಾಲೆ)
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೀವನ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶ
01-01-2017
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಗಮಕ ವಿದುಷಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ (ವಾಚನ)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ರನ್ನನ `ಗದಾಯುದ್ಧ': ವಾಚನ - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
02-01-2017
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಗಮಕ ವಿದುಷಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ (ವಾಚನ)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ರನ್ನನ `ಗದಾಯುದ್ಧ': ವಾಚನ - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
03-01-2017
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಗಮಕ ವಿದುಷಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ (ವಾಚನ)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ರನ್ನನ `ಗದಾಯುದ್ಧ': ವಾಚನ - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
04-01-2017
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಗಮಕ ವಿದುಷಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ (ವಾಚನ)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ರನ್ನನ `ಗದಾಯುದ್ಧ': ವಾಚನ - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
05-01-2017
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಗಮಕ ವಿದುಷಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ (ವಾಚನ)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ರನ್ನನ `ಗದಾಯುದ್ಧ': ವಾಚನ - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
06-01-2017
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಗಮಕ ವಿದುಷಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ (ವಾಚನ)
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)
ರನ್ನನ `ಗದಾಯುದ್ಧ': ವಾಚನ - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
07-01-2017
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್. ವಾಸುದೇವನ್ (ಗಾಯನ)
ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್. ಅಚ್ಯುತರಾವ್ (ವಯೊಲಿನ್)
ವಿದ್ವಾನ್ ಫಣೀಂದ್ರಭಾಸ್ಕರ (ಮೃದಂಗ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
08-01-2017
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.00-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
ಅಷ್ಟಾವಧಾನ
09-01-2017
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
`ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ' (ಸರಣಿ-3)
10-01-2017
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
`ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ' (ಸರಣಿ-3)
11-01-2017
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
`ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ' (ಸರಣಿ-3)
12-01-2017
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ. ಗಣೇಶ್
`ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ' (ಸರಣಿ-3)
16-01-2017
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಶ್ರೀ ರಾಜಾರಾಮಮೂರ್ತಿ
(ಸಂಪಾದಕರು, `ಸಂಕೇತಿ ಸಂಗಮ')
`ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ'
17-01-2017
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ
(ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವ
18-01-2017
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ
(ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವ
19-01-2017
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ
(ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವ
20-01-2017
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ
(ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು; ಪ್ರವಚನಕಾರರು)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವ
21-01-2017
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.00-8.00
ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಕೇಶ್ ದತ್ತ (ಕೊಳಲು)
ವಿದ್ವಾನ್ ವೈಭವ್ ರಮಣಿ (ವಯೊಲಿನ್)
ವಿದ್ವಾನ್ ನಿಕ್ಷಿತ್ ಪುತ್ತೂರು (ಮೃದಂಗ)
ವಿದ್ವಾನ್ ರಘುನಂದನ್ (ಘಟಂ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
22-01-2017
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
23-01-2017
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
24-01-2017
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
25-01-2017
ಬುಧವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
26-01-2017
ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
27-01-2017
ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
28-01-2017
ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
29-01-2017
ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ, ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
(ಖ್ಯಾತ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತಕರು)
ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ (ಸರಣಿ-2)
30-01-2017
ಸೋಮವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00