Gokhale Institute of Public Affairs
Public Life Must be spiritualized - G. K. Gokhale
Gokhale Institute, Bangalore

The Gokhale Institute of Public Affairs (GIPA)
is an independent, non-party and non communal organization endeavouring to serve as a center for the education of the public for democratic citizenship. It seeks to Co-operate with, and seeks Co-operation from the Government and all public institutions in the country.

Public Affairs, Monthly Journal of the Gokhale Institute of Public Affairs was started in the year 1949 with the objective of promoting education for and in the conscientious practice of democratic citizenship.


Click Here to download the ongoing series of talks on “The Foundations of Indian Culture” delivered by Shatavadhani Dr. R. Ganesh.
ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
13-11-2018
ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂಜೆ 6.30-8.00
ಪಂಡಿತ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಳಗಿ
(ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ)
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)
ಚೌಕಟ್ಟನಂತವದರೊಳು ಚಿತ್ರಪಟ ಸಾಂತ |
ಸಾಕಾರ ಘನತತಿ ನಿರಾಕಾರ ನಭದಿ ||
ಲೌಕಿಕದ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಲೌಕಿಕದ ನಾಣ್ಯದಲಿ |
ಲೆಕ್ಕ ತಾತ್ತ್ವಿಕನಿಗಿದು - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||